D.P.U Bölge ve Sanayii Oryantasyonu Projeleri

                                                                                                   


BÖLGE SANAYİ ORYANTASYONU

Temel görevleri eğitim ve araştırma olan üniversitelerin bu süreci iki şekilde yönettikleri görülmektedir: (i) mezun öğrenci ve sonuçlanmış Ar-Ge çıktıları sağlamak ve (ii) sanayi paydaşlığına dayalı eğitim ve araştırma planlaması yapmaktır. Dinamik bir süreç olan sanayi paydaşlığında planlama; ekonomik ve sosyal analiz ile şekillenmekte, analatik düşünme ile süreçlenmekte ve sürdürülebilirlik noktasında gerekli araçların sağlanması ile uygulanmaktadır.

Üniversitelerin en temel paydaşlarından olan öğrenci kitlesi aynı zamanda sanayinin de paydaşıdır. Diğer bir ifade ile öğrenci üniversite ve sanayinin ortak paydaşıdır. Dolayısıyla öğrencinin öğrenme sürecinde her iki kurumsal yapının da sorumluluğu ve beklentileri vardır. Bu bilinç ile oluşturulan eğitim ve Ar-Ge planlamasında ilk süreç sanayi oryantasyonudur ve bunun da başladığı yer bölge sanayisidir.

Sanayi oryantasyonu üniversitede öğrenim gören öğrencilerin bölge sanayisini tanıması, staj imkanlarını görmesi, Ar-Ge potansiyelini öğrenmesi, eğitim sürecinde karşılaşacağı teknik ve sosyal çözümleme uygulamalarına işletme perspektifinden bakabilme yeteneği kazanması, muhtemel tez çalışmalarını işletmeye yönelik çözümlerde kullanabilmeyi öğrenmesine yardımcı olmak amacıyla düzenlenir.

SORUMLULUK

Üniversitelerin sorumluluk olarak önceliği bulundukları bölgede ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmelere destek vererek toplumun yaşam kalitesini arttırmaktır. Bu sorumluluk yakın bölgeler ile devam eder ve nihayetinde tüm insanlık ve evrensel değerler olarak şekillenir.

Üniversite öğrencileri yalnızca teorik, teorik ve uygulamalı ve aynı zamanda doğrudan uygulamalı (staj) dersler almaktadır. Uygulamalar laboratuar ve/veya endüstriyel ölçekte olmaktadır. Endüstriyel uygulamaların özellikle staj çalışmalarının bölge endüstrisinde yapılması öğrencilerin bitirme tezlerini bu işletmelerin çalışma alanlarında ve gelecek projeksiyonları doğrultusunda ortaya çıkmasını sağlayabilir. Diğer taraftan öğrencinin teknik ve sosyal çözümlemeleri işletmelerin konuları kapsamında şekillenir. Bölge sanayisi ile birlikte ortaya çıkacak çalışmalar proje pazarlarında sunulmasına ve/veya sanayi projelerine dönüşmesi şeklinde daha ileri araştırmalara zemin hazırlayabilir.

KAPSAM

Proje üç aşamalıdır:

Firmalar işletmeleri hakkında ilgili bilgilendirme toplantılarını üniversitede gerçekleştirir (işletme hakkında genel bilgi, öncelikli alanları, gelecek projeksiyonları, stajyer öğrenci kapasitesi, staj programı, öğrencilere sağladıkları imkanlar, sektördeki öğrencilerden beklentileri, kariyer planlamaları vb.),

Öğrencilerin işletmeleri yerinde tanımaları (Teknik gezi programları veya kısa süreli oryantasyon stajları),

Öğrencilerin işletmelerde kısmi zamanlı çalışmalarının sağlanması, işletmeye yönelik teknik ve sosyal çözümlemelerin ve tez çalışmalarının oluşturulması ve işletmenin Ar-Ge imkanlarından yararlandırılması.

FAYDA

Proje kazanımları üç grupta toplanmaktadır: (i) Öğrencilerin kazanımları, (ii) İşletmelerin kazanımları ve (iii) Bölgenin kazanımları.

Öğrencilerin Kazanımları

(i) Öğrencinin mezuniyet öncesi, staj ötesinde iş tecrübesi edinmesi,

(ii) Staj kapsamında çalışılan konuda, ilgili firmalarda bitirme projesi ile birlikte daha fazla yarı zamanlı, profesyonel- iş tecrübesi edinme şansı elde etmesi,

(iii) İş hayatını ve ilgili sektörü tanıma ve yakınlaşma fırsatı kazanması,

(iv) Öğrencinin teknik ve sosyal girişimcilik gelişiminde hazırlık, kariyer planlamasında şekillenme ve üretkenliğin eylemsel boyuta dönüşümünde ivme kazanılması.

İşletmelerin Kazanımları

(i) Kısmi zamanlı işgücü sağlanması,

(ii) Öğrencileri tanıma ve değerlendirme yaparak istihdam etme konusunda alt yapı oluşturması,

(iii) Öğretim üyelerinin de içinde bulunduğu, bilimsel birikimlerin paylaşıldığı ortam sağlaması,

(iv) İhtiyaç halinde üniversite laboratuarlarının kullanılması,

(v) Üniversite, kurum ve öğrencinin üçlü emeğinin TEYDEB veya SAN-Tez’e dönüşebilmesi.

Bölgenin Kazanımları

Üniversitelerin bulundukları bölgenin sanayisi ile işbirliği içerisinde olması güçlü bir bölgesel ekonominin oluşmasını sağlar, güçlü ekonomi beraberinde yeni istihdam alanları oluşturur, sosyal alanları güçlendirir ve dolayısıyla bu faaliyetler bölge insanının refah ve yaşam kalitesini arttırır.


                                                                                                                         

Son Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2019, Çarşamba