Akademik Kadro

Unvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Tel

IP Tel

e-posta

Doç.Dr.

Ayhan KAHRAMAN

İngiliz Dili ve Edebiyatı

(İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD.Başkanı)

3355

3250

ayhan.kahraman@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

Ansı Sev ATEŞ

İngiliz Dili ve Edebiyatı

3350

3252

ansi.sev@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

Pelin Kut BELENLİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı

3356

3256

pelin.belenli@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

Ali BELENLİ ngiliz Dili ve Edebiyatı 3356 3259 ali.belenli@dpu.edu.tr

Öğr.Gör.

Fatih AKDENİZ

İngiliz Dili ve Edebiyatı

3354

3253

fatih.akdeniz@dpu.edu.tr

Öğr.Gör.

Mehmet Can YILMAZ

İngiliz Dili ve Edebiyatı

3357

3258

mcan.yilmaz@dpu.edu.tr

Arş.Gör.

Hasan ALTINTAŞ

İngiliz Dili ve Edebiyatı

3363

3260

hasan.altintas@dpu.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, Perşembe