Misyon / Vizyon

Fen Edebiyat Fakültesinin misyon ve vizyonu aşağıda belirtilmiştir.

Fen Edebiyat Fakültesi Misyonu;

    Fen ve Sosyal Bilimler alanında, uluslararası nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, bilimin prensip ve işleyişini kavramış, problem çözme yöntemlerinde ve mesleki alanında yetkin, insanlığın ortak değerlerini paylaşan ve toplumsal değerlere saygılı, eleştirel ve yenilikçi düşünce gücüne sahip, sürekli değişen dünyada bilimsel anlayışa bağlı, çağdaş, sorgulayıcı, demokratik ilkeleri özümsemiş, hoşgörü sahibi, farklı kültürler ve değerler karşısında objektif kriterlerle değerlendirmeler yapabilen ve sürekli öğrenmeyi prensip edinmiş bireyler yetiştirmektir.

  Fen Edebiyat Fakültesi Vizyonu;

     Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile ülkemizde ve Dünyada saygın bir yere sahip, lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş, kaliteli bir eğitim öğretim gerçekleştiren, takım çalışmasını teşvik eden katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, ülke sorunlarının çözümünde aktif rol oynayan, üniversite / sanayi / toplum işbirliğini sağlamada öncü ve sürekli gelişen bir Fakülte olmaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022, Pazartesi