Sosyoloji

Toplumbilimlerinin bir dalı olan sosyoloji modern toplumların oluşum ve değişim mekanizmalarını anlamayı hedeflemektedir. Toplumsal olgu ve olayların oluşum, değişim, dönüşüm süreçlerinin; nedenlerini ve sonuçlarını;  toplumsal örgüt ve kurum yapılarını inceler. Modern toplumsal dünyayı anlamak için bakış açıları geliştirir.

Bölüm, öğrencilerine bilimsel çalışmalara katkıda bulunabilmelerini sağlayacak akademik nitelikleri ve mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarında onlara yardımcı olabilecek kuramsal ve pratik bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

PROGRAMLAR

Lisans

Öğrenim dili Türkçedir. Bu programa Öğrenci Yerleştirme Sınavı (OSS) ile öğrenci kabul edilmektedir. Her yıl, Sosyoloji Lisans programına yaklaşık 150 öğrenci kabul edilmektedir. Öğrenim süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin bütün zorunlu derslerden geçmeleri ve Genel Ortalamalarının (GPA) en az 2.00 olması gerekmektedir. Başarılı öğrencilere ‘çift anadal’ imkânı verilmektedir.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans programı, öğrencilere sosyolojide belli bir konuda uzmanlaşma imkanı sağlamaktadır. Program; ders ve tez süreçlerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin iki yarıyıl süresince ders almaları gerekmektedir. Öğrencilerin bilimsel araştırmaya dayanan özgün bir tezi sözlü olarak jüri önünde savunmaları gerekmektedir. Yüksek Lisans derecesi alabilmek için programın tamamlanma süresi ortalama 3 yıldır.

ARAŞTIRMA ALANLARI

Aşağıda bölümümüz elemanlarının ilgi alanlarındaki araştırma konularından bazıları görülmektedir.

1. Kadın Çalışmaları

2. Günlük Yaşam Sosyolojisi

3. Din

4. Yöntem

5. Toplumsal Tabakalaşma

6. Endüstri İlişkileri

7. Göç ve Sosyal Hareketlilik

8. Toplumsal Cinsiyet

10. Kent ve Köy Çalışmaları

11. Aile Çalışmaları 

12. Sosyal Teori

13. Toplumsal Değişim

14. Kültür

15. Medya ve iletişim dünyası

16. Bilgi Teorisi

17. Popüler Yaşam ve Sosyal Hareketler

18. Yoksulluk

19.Kriminal Araştırmalar

20.Toplumlar arası İlişkiler

21. Modernlik

22. Çoklu modernlikler

BÖLÜM PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Bilgisayar Laboratuarı

Öğrenciler fakültenin bilgisayar laboratuarından yararlanabilirler. Laboratuardaki bütün bilgisayarların internet bağlantısı bulunmaktadır. Öğrencilerin çalışmalarında yardımcı olabilecek pek çok bilgisayar programlarını laboratuardaki makinelerden kullanabilmektedirler.

Kütüphane

Öğrenciler, bölümün bulunduğu binadan 150 metre uzaklıktaki Merkez Kütüphaneyi kullanabilirler. Buradan sosyoloji, antropoloji ve diğer konularda pek çok kitap ve makaleye ulaşabilirler. Ayrıca kütüphanede mevcut bulunan veri tabanları ve elektronik dergilere de ulaşabilirler

Sosyal Aktiviteler

Bölümümüzün öğrencileri çeşitli klüp faaliyetlerine katılmaktadırlar. Bölüm öğrencilerinin kurduğu Sosyoloji Klubü üniversitenin önemli klüplerindendir.

Uygulama Çalışmaları

İsteğe bağlı olarak öğrencilere staj çalışması yaptırılmaktadır. Bireysel ve mesleki deneyim kazandırmayı amaçlayan bu uygulamaya katılan öğrencilere sertifika verilmektedir.

Sosyoloji Bölüm Web Sitesi: https://sosyoloji.dpu.edu.tr/tr 

Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023, Cuma