Aday Öğrenci Duyuruları

2022 YKS Aday Öğrencilerimiz için Bilgilendirme; Bölümümüz hakkında bilgilere ve ilgili linklere aşağıdaki sekmelerden ulaşabilirsiniz.

 

  • Programın içeriği, fakültenin bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

Tarih Bölümü Üniversitemiz Evliya Çelebi yerleşkesinde yer alan Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer almaktadır.

Bölümümüz, 1994 yılından beri araştırma, öğretim ve sosyal faaliyetlerini geliştirerek devam ettirmektedir. İlk mezunlarını,1997-1998 öğretim yılında vermiştir.

Tarih bilimi, ilkçağlardan başlayarak günümüze dek, bütüncü ve mukayeseli bir yaklaşımla, dünya tarihi çerçevesinde, milletlerin ve devletlerin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel sahalarda, ne gibi gelişmeler gösterdiklerini, insanlığa ve dünya medeniyetlerine ne gibi katkılarda bulunduklarını bilimsel esaslara göre araştırıp incelemeyi, kaliteli bir şekilde ortaya koyup öğretmeyi ve yeni araştırma yöntemleri geliştirmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Tarih bilimi ışığında, bilimsel sistem ve akademik çark içinde Tarih Bölümünün araştırma, bilgi, kalite, öğretim ve sosyal münasebetleri açısından hedefleri ve gayesi:

Tarih bilimi sahasında hedeflenen seviye ve kalite için, oluşturulmuş akademik ve teknik donanımlı çağdaş altyapıda, akademik araştırma, bilim ve öğretim ortamını, programını, kültürünü ve bilincini oluşturmak ve geliştirmektir.

Bölümümüzde 6 Profesör, 3 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 17 öğretim elemanı vardır.

 

 

-  Staj Eğitimi: Bölümümüzde staj eğitimi bulunmamaktadır.

 

- Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullarla ilgili herhangi bir koşul yoktur.


- Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar; ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, material ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderleri alınmamaktadır.

 

Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2021, Cumartesi