Aday Öğrenci Duyuruları

2023 YKS Aday Öğrencilerimiz için Bilgilendirme

-     Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar:

Biyokimya Bölümü Üniversitemiz Evliya Çelebi yerleşkesinde bulunan Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. Bölümümüz, 2013-2014 Akademik Yılında, lisans düzeyinde eğitime başlamıştır.

Bölümümüzün amacı; öğrencilerine biyokimya ile ilgili temel kavramları öğretmek, biyokimyanın ilişkili olduğu tıp, eczacılık, moleküler biyoloji, biyoteknoloji ve biyomühendislik alanları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, araştırmacı yönlerinin gelişmesini sağlamak, laboratuvarda çalışma, deney yapma ve proje hazırlama becerileri kazandırmaktır. Bununla beraber biyokimya alanında araştırmalar yaparak yeni bilgiler üretmek ve üretilen bilgileri dergilerde yayınlayarak veya konferanslar ve sempozyumlarda sunarak bilgiyi yaymaktır.

Bölümümüze öğrenci alımı ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav ile olmaktadır. Öğrencilerimizin Biyokimya programını tamamlaması için programda belirtilen lisans derslerini başarmaları gerekmektedir.

Bölümümüzde 4 Profesör, 2 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 3

Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 14 öğretim elemanı vardır.

Bölümümüze ait, 50’şer öğrenci kapasiteli 4 adet sınıf ve 1 adet seminer salonu ile 130 m2’lik alana sahip 70 öğrenci kapasiteli 1 adet öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır. Bununla beraber

İki adet biyokimya araştırma laboratuvarı, enzim ve teknolojileri araştırma laboratuvarı, nanobiyoteknoloji araştırma laboratuvarı, ilaç geliştirme laboratuvarı, analitik kimya araştırma laboratuvarı, fotoorganik kimya araştırma laboratuvarı, enzim araştırmaları laboratuvarı ve moleküler ekoloji laboratuvarı olmak üzere toplam 8 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Bölümümüzde tek anabilim dalı olarak Biyoteknoloji anabilim dalı mevcuttur.

Bölümümüzdeki araştırma alanları; protein saflaştırma, enzim kinetiği, immünosensörler, DNA temelli biyosensörler, biyomalzemeler, nanomalzemeler, peptit bazlı ilaçlar, enzim inhibitörü/aktivatörü olan ilaçlar, biyosorpsiyon, yeni nesil kemoterapi ilaçları, moleküler ekoloji, enzim immobilizasyonu, karbon dioksit giderimi konuları üzerinedir.

BÖLÜMÜMÜZDE VERİLEN DERSLER

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I

2+0

Zorunlu

2

Türk Dili I

2+0

Zorunlu

2

Genel Biyoloji I

3+2

Zorunlu

8

Genel Kimya I

3+2

Zorunlu

8

Genel Matematik

4+0

Zorunlu

7

Yabancı Dil Seçmeli Ders Grubu I

2+0

Seçmeli

3

 

 

Toplam AKTS

30

Seçmeli Dersler

 

 

 

Ingilizce I

2+0

Seçmeli

3

Almanca I

2+0

Seçmeli

3

Fransızca I

2+0

Seçmeli

3

Rusça I

2+0

Seçmeli

3

2.Yarıyıl Ders Planı

 

 

 

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II

2+0

Zorunlu

2

Türk Dili II

2+0

Zorunlu

2

Genel Biyoloji II

3+2

Zorunlu

6

Genel Kimya II

3+2

Zorunlu

7

Biyofizik

4+0

Zorunlu

4

Biyokimyaya Giriş

4+0

Zorunlu

6

Yabancı Dil Seçmeli Ders Grubu II

2+0

Seçmeli

3

 

 

Toplam AKTS

30

Seçmeli Dersler

 

 

 

Ingilizce II

2+0

Seçmeli

3

Almanca II

2+0

Seçmeli

3

Fransızca II

2+0

Seçmeli

3

Rusça II

2+0

Seçmeli

3

3.Yarıyıl Ders Planı

 

 

 

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Organik Kimya

4+0

Zorunlu

6

Biyokimya I

4+0

Zorunlu

6

Analitik Kimya

4+0

Zorunlu

6

Biyokimya Laboratuvarı

0+4

Zorunlu

6

2. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu III

3+0

Seçmeli

3

2. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu IV

3+0

Seçmeli

3

 

 

Toplam AKTS

30

Seçmeli Dersler

 

 

 

Histoloji (Seçmeli Ders III)

 

3+0

 

Seçmeli

 

3

Moleküler Biyoloji (Seçmeli Ders III)

 

3+0

 

Seçmeli

 

3

Mikrobiyoloji (Seçmeli Ders IV)

 

3+0

 

Seçmeli

 

3

Biyokimyada Etik İlkeler (Seçmeli Ders IV)

 

3+0

 

Seçmeli

 

3

4.Yarıyıl Ders Planı

 

 

 

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Organik Kimya Laboratuvarı

0+4

Zorunlu

4

Analitik Kimya Labotatuvarı

0+4

Zorunlu

4

Anorganik Kimya

4+0

Zorunlu

6

Biyokimya II

4+0

Zorunlu

6

Çevre Biyokimyası

3+0

Zorunlu

4

2. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu V

3+0

Seçmeli

3

 

2. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu VI

 

3+0

Seçmeli

3

 

 

Toplam AKTS

30

 

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

Bitki Fizyolojisi (Seçmeli Ders V)

 

3+0

Seçmeli

3

 

Biyoistatistik (Seçmeli Ders V)

 

3+0

Seçmeli

3

 

Genetik (Seçmeli Ders VI)

 

3+0

Seçmeli

3

 

Klinik Biyokimya (Seçmeli Ders VI)

 

3+0

Seçmeli

3

 

Biyoelektrokimya (Seçmeli Ders VI)

 

3+0

Seçmeli

3

5.Yarıyıl Ders Planı

 

 

 

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Enzim Kimyası

4+0

Zorunlu

5

Besin Kimyası

4+0

Zorunlu

5

Endokrinoloji

3+0

Zorunlu

4

Fizikokimya

4+0

Zorunlu

5

Hayvan Fizyolojisi

3+0

Zorunlu

5

3. Sınıf Güz Seçmeli DersGrubu VII

3+0

Seçmeli

3

3. Sınıf Güz Seçmeli DersGrubu VIII

3+0

Seçmeli

3

 

 

Toplam AKTS

30

Seçmeli Dersler

 

 

 

Biyomalzemeler (Seçmeli Ders VII)

3+0

Seçmeli

3

Embriyoloji (Seçmeli Ders VII)

3+0

Seçmeli

3

Biyoorganik Kimya (Seçmeli Ders VII)

3+0

Seçmeli

3

Anatomi (Seçmeli Ders VIII)

3+0

Seçmeli

3

Biyoanorganik Kimya (Seçmeli Ders VIII)

3+0

Seçmeli

3

 

 

 

 

6.Yarıyıl Ders Planı

 

 

 

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Enstrumental Analiz

3+2

Zorunlu

7

Biyoteknolojik Yöntemler

4+0

Zorunlu

6

Besin Kimyası Laboratuvarı

0+4

Zorunlu

4

Gen Teknolojisi

4+2

Zorunlu

7

3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu IX

3+0

Seçmeli

3

3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu X

3+0

Seçmeli

3

 

 

Toplam AKTS

30

Seçmeli Dersler

 

 

 

Biyosensörler (Seçmeli Ders IX)

3+0

Seçmeli

3

Hidrobiyoloji (Seçmeli Ders IX)

3+0

Seçmeli

3

İlaç Tasarımı (Seçmeli Ders X)

3+0

Seçmeli

3

Mikoloji (Seçmeli Ders X)

3+0

Seçmeli

3

7.Yarıyıl Ders Planı

 

 

 

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Spektroskopik Yöntemler

3+2

Zorunlu

4

Doku Kültürü Hazırlama Teknikleri

3+2

Zorunlu

4

Endüstriyel Kimya I

4+2

Zorunlu

6

Staj

0+0

Zorunlu

4

4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu XI

3+0

Seçmeli

3

4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu XII

3+0

Seçmeli

3

4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu XV

3+0

Seçmeli

6

 

 

Toplam AKTS

30

Seçmeli Dersler

 

 

 

Biyokimyada Bilgisayar Uygulamaları (Seçmeli XI)

3+0

Seçmeli

3

Nanobiyoteknoloji (Seçmeli Ders XI)

3+0

Seçmeli

3

Biyoenformatik (Seçmeli Ders XII)

3+0

Seçmeli

3

Gıda Kalite Kontrolü (Seçmeli Ders XII)

3+0

Seçmeli

3

Biyomoleküllerin İzolasyonu I (Seçmeli Ders XV)

3+0

Seçmeli

6

Nanobiyonik I (Seçmeli Ders XV)

3+0

Seçmeli

6

Voltametri (Seçmeli Ders XV)

3+0

Seçmeli

6

Biyoteknolojik İlaçlar I (Seçmeli Ders XV)

3+0

Seçmeli

6

Biyosorpsiyon I (Seçmeli Ders XV)

3+0

Seçmeli

6

Enzim İmmobilizasyonu (Seçmeli Ders XV)

3+0

Seçmeli

6

Antitümör İlaçlar I (Seçmeli Ders XV)

3+0

Seçmeli

6

Probiyotik ve Prebiyotikler (Seçmeli Ders XV)

3+0

Seçmeli

6

8.Yarıyıl Ders Planı

 

 

 

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Endüstriyel Kimya II

4+2

Zorunlu

6

Protein Saflaştırma Yöntemleri

4+0

Zorunlu

7

İlaç Metabolizması

3+0

Zorunlu

5

4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu XIII

3+0

Seçmeli

3

4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu XIV

3+0

Seçmeli

3

4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu XVI

3+0

Seçmeli

6

 

 

Toplam AKTS

30

Seçmeli Dersler

 

 

 

Gıda Hijyeni (Seçmeli Ders XIII)

3+0

Seçmeli

3

Tarımsal Biyoteknoloji(Seçmeli Ders XIII)

3+0

Seçmeli

3

Kaynak Tarama Teknikleri (Seçmeli Ders XIV)

3+0

Seçmeli

3

Medikal Biyoteknoloji(Seçmeli Ders XIV)

3+0

Seçmeli

3

Biyoyakıtlar(Seçmeli Ders XIV)

3+0

Seçmeli

3

Biyomoleküllerin İzolasyonu II (Seçmeli Ders XVI)

3+0

Seçmeli

6

Nanobiyonik II (Seçmeli Ders XVI)

3+0

Seçmeli

6

İmmünoanaliz (Seçmeli Ders XVI)

3+0

Seçmeli

6

Biyoteknolojik İlaçlar II (Seçmeli Ders XVI)

3+0

Seçmeli

6

Biyosorpsiyon II (Seçmeli Ders XVI)

3+0

Seçmeli

6

Tıbbi Fonksiyonel Gıdalar Kimyası (Seçmeli Ders XVI)

3+0

Seçmeli

6

Enediyne Antitümör İlaçlar (Seçmeli Ders XVI)

3+0

Seçmeli

6

Antitümör İlaçlar II (Seçmeli Ders XVI)

3+0

Seçmeli

6

Enzim Biyomimetikleri (Seçmeli Ders XVI)

3+0

Seçmeli

6

Ekotoksikoloji ve Genotoksikoloji (Seçmeli Ders XVI)

3+0

Seçmeli

6

-       Staj Eğitimi:

Bölümümüzde 30 iş günü staj yapma zorunluluğu vardır. Öğrencilerimiz biyokimyanın ilgili olduğu özel sektör alanlarında (ilaç fabrikaları, biyoteknoloji firmaları, veteriner ve zirai ilaç firmaları, özel analiz laboratuvarları, özel hastaneler), kamu hastaneleri, üniversitelerin merkez laboratuvarları ve teknokent bünyesinde faaliyet gösteren biyokimya ilişkili firmalarda staj yapabilmektedirler.

-   Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar:

Bölümümüz laboratuvar derslerinde beyaz laboratuvar önlüğü giymek, laboratuvar gözlüğü kullanmak, deneyin gerektirdiği koşullara göreve eldiven kullanmak zorunludur. 

-   Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri:

Sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar; ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri, sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderleri alınmamaktadır. Ancak laboratuvarlarda kullanılacak olan beyaz önlük, gözlük, eldiven ve maskenin öğrenci tarafından temin edilmesi gereklidir.

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

 

Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023, Perşembe