Akademik Kadro

Unvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Tel

IP Tel

e-posta

Prof.Dr.

Talip KARAKAYA

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

(Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD.Başkanı)

3455

3280

talip.karakaya@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

Gökhan GÖKTÜRK

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

(Kurumlar Sosyolojisi ABD Başkan V.)

3504

3285

gokhan.gokturk@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

Işılay GÖKTÜRK

Uygulamalı Sosyoloji

(Uygulamalı Sosyoloji ABD. Başkanı)

3452

3286

isilay.gokturk@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

Esra IŞIK

Toplumsal Yapı ve Değişme

3559

3282

esra.isik@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

Emine ÖZTÜRK

Toplumsal Yapı ve Değişme

3351

3288

emine.ozturk@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep HİÇDURMAZ Genel Sosyoloji ve Metodoloji 3451 3290

zeynep.demirci@dpu.edu.tr

Arş.Gör.Dr.

Orçun GİRGİN

Uygulamalı Sosyoloji

3316

3289

orcun.girgin@dpu.edu.tr

Arş.Gör.

Feyzeddin AYTEPE

Kurumlar Sosyolojisi

3559

3291

feyzeddin.aytepe@dpu.edu.tr

Arş.Gör.

Yusuf ŞAHİN

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

3316

3292

yusuf.sahin@dpu.edu.tr

Arş.Gör.

Seda CAN

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

3462

3293

seda.can@dpu.edu.tr

Arş.Gör.

Meltem Çelik DİRSEHAN

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

3462

3294

meltem.celik@dpu.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, Cuma