Akademik Kadro

Unvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

e-posta

Dr. Öğr. Üyesi

Asiye DURSUN BUDAK

Gelişim Psikolojisi

(Gelişim Psikolojisi ABD Başkanı)

asiye.budak@dpu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Ezgi KAŞDARMA

Sosyal Psikoloji

(Sosyal Psikoloji ABD Başkanı)

  ezgi.kasdarma@dpu.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024, Çarşamba