Aday Öğrenci Duyuruları

Fizik Bölümünde;

- İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanmamaktadır.

- Bölüm 8 (sekiz) yarıyıldan oluşan 4 (dört) yıllık eğitim-öğretim modeline sahiptir. Bu süre boyunca ilk dört yarıyılda teorik derslerin yanında uygulamalı laboratuvar dersleri de eş zamanlı uygulanmaktadır. Bölümde ayrıca, zorunlu veya isteğe bağlı staj eğitimi vb. gibi öğrenim modeli bulunmamaktadır.  

- Eğitim-öğretim süresi boyunca kılık, kıyafet ve donanımsal malzemelere sadece laboratuvar dersleri süresince ihtiyaç duyulmakta, diğer zamanlarda ise serbest kıyafetlerle devam etmektedir.

- Derslerin uygulamalarında, yalıtkan özellikli önlük, eldiven vb. koruyucu malzemeler ile plastik şeffaf gözlük veya kişisel gözlükler kullanılmaktadır. Bunlar eğitim-öğretim hizmetine ek kaydadeğer bir maliyet çıkarmadan minimum seviyede piyasadan temin edilebilir. Bunun dışında laboratuvarlarda kullanılacak ilave bir malzeme gerekmemektedir. Sınav hizmetlerinde ise öğrencilerden ilave hiçbir ödeme veya malzeme temini yapılmamaktadır.

- Bölüm, Kütahya şehir merkezine 10 km uzaklıkta bulunan Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Fen Edebiyat Fakültesi içinde  bulunmaktadır. Çok sayıda öğrencinin eğitim-öğretim hizmetlerini aldığı kampüse ulaşım ise, sık aralıklarla ve şehrin hemen hemen her bölgesine Kütahya Özel Halk Otobüsleri ile kısa sürede gerçekleştirilmektedir.

- Öğrencilerin kısmi zamanlı çalışabilmeleri Üniversitemiz Rektörlüğünün ihtiyaç ve imkanları dahilinde tüm fakülte ve bünyelerindeki bölümlere/programlara uygun sayıda kontenjan ayırmasıyla gerçekleştirlmektedir. Bunun yanısıra kampüs içinde ve şehir merkezindeki özel kurum ve kuruluşlarda da kısmi/yarı zamanlı çalışma olanakları mümkündür.

Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2021, Cuma