Aday Öğrenci Duyuruları

Kimya Bölümü 2023 YKS Aday Öğrencilerimiz için Bilgilendirme;

 

Bölümümüz hakkında bilgilere ve ilgili linklere aşağıdaki sekmeler ve Web sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

https://kimya.dpu.edu.tr

 

 • Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

 

Kimya Bölümü 1992 yılında kurulmuş olup I. öğretimde lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Bölümümüz 2023 yılında FEDEK  kapsamında akredite olmuştur. Lisans Programı 4 akademik yılda verilmekte olup Yüksek Lisans ve Doktora yapmayı amaçlayan aynı zamanda endüstride çalışmak isteyen öğrencilere iyi bir eğitim sağlamak için düzenlenmiştir.

Kimya Bölümü dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya ve Fizikokimyadır. Akademik elemanlarımız yukarıda belirtilen alanlarda araştırmalar yapmakta ve yapılan çalışmaların çoğu ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmaktadır. Bölüm aynı zamanda Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin diğer fakültelerine de servis dersleri vermektedir. Kimya Bölümü laboratuarlarında ICP-OES, AAS, UV-Visible Spektrometre ve Termal Analiz gibi gelişmiş cihazların yanı sıra temel laboratuar cihazlarından pH metre, otomatik titratör, ultra saf su cihazı gibi aletler bulunmaktadır.

 

Öğrencilerin bu bölüme başvurabilmeleri için lise diplomasına sahip olmaları ve merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Kimya Lisans programı öğrencilere temel kimya eğitimi vermek üzere planlanmıştır. Bölümümüzde ilgili kanuna göre 7+1 sistemine geçilmiş olup öğrencilerimize 8. Dönem İşletmede Mesleki Eğitim programı uygulanmaktadır. Öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere dört yıllık müfredatımıza ilgili dersler 7+1 sistemine geçiş sürecinde eklenmiştir.

 

İlk yıl farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için fizik, genel kimya, matematik ve bilgisayar dersleri verilmektedir. Daha sonraki yıllarda verilen zorunlu dersler kuramsal bilgi yanında öğrencilerin mesleki kariyerlerinde gerekli olacak olan pratik bilgileri de vermek üzere laboratuar çalışmalarını da kapsamaktadır. Öğrencilere laboratuar deneyiminin yanında herhangi bir soruna analitik yaklaşımda bulunabilmek ve karmaşık bilgi ve verileri bilimsel açıdan değerlendirebilme yeteneklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Öğretim programında ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda yer alan seçmeli dersler öğrencilerin seçtikleri ve ilgilendikleri alanlarda bilgilerini artırmak üzere tasarlanmıştır.

 

Kimyager unvanı alan mezunlar endüstrinin geniş sektörlerinde gereksinim duyulan birçok alanda çalışabilmekte ve genellikle de laboratuar esaslı işlerde istihdam edilmektedir. Kimyagerler aynı zamanda üniversite ve araştırma enstitülerindeki araştırma gruplarına da katılabilirler. Gerekli formasyonu aldıktan sonra eğitim-öğretim kurumları da istihdam açısından önemli bir diğer alandır.

 

Bölümümüzün Misyonu:

Çağdaş eğitim öğretim ilkeleri çerçevesinde paydaşların ihtiyaçlarını dikkate alarak, ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet edebilecek, sorgulayan, katılımcı, dinamik, evrensel düşünebilen, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı sunarak insanlığa hizmet etmeyi görev edinen bireyler yetiştirmektir.

 

Bölümümüzün Vizyonu:

Uluslararası standartlarda bilgi ve teknoloji üretmeyi amaçlayan, çözüm odaklı projeler üretebilen, yerel, ulusal ve uluslararası işbirliklerini dikkate alan ve başarılı öğrenciler yetiştirmeyi ilke edinen bir bölüm olmaktır.

 

Eğitim Öğretim Kadrosu ve Olanakları

Bölümümüzde 6 Profesör, 2 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 15 öğretim elemanı vardır. Bölümümüze ait 100 öğrenci kapasiteli 2 adet amfi, 50 öğrenci kapasiteli 4 adet sınıf ve 2 adet seminer salonu ile her biri 600 m2’lik alana sahip 120 öğrenci kapasiteli 1 adet öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüzde 150 m2’lik alana sahip 1 adet Analiz laboratuvarı ve her bir öğretim üyesine ait 75 m2’lik alana sahip 11 adet Araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümümüz Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya ve Organik Kimya anabilim dallarından oluşmaktadır.

 

Ayrıca bölümümüz öğretim elemanlarınca kurulan Kimyasal Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyete geçmiştir.. Araştırma merkezi ile ilgili bilgileri aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

 

https://kimgem.dpu.edu.tr/

 

 

Bölümümüz Öğretim Elemanlarının araştırma alanları;

 • Koordinasyon Kimyası ve biyolojik kullanım alanlarının incelenmesi
 • Metal Organik Kafes yapılar ve onların boşluklarında Hidrojen gazı üretimi ve depolanması
 • Baca gazlarından desülfürizasyon işlemi
 • Baca gazlarının tutulmasında ve değerlendirilmesinde kullanılan filtre malzemesi üretimi
 • Bor bileşikleri, tıbbi tanı kitleri için şelat sentezi ve karakterizasyonu, Li esaslı bataryalar için bifonksiyonel elektrokatalizör
 • Karbon Siyahı (Carbon Black) Prosesi
 • Sıvı Petrol Ürünleri Üretim Prosesi
 • Petrol Gazları Üretim Prosesi
 • Yeni Nesil Kalıp Yağları (Çelik, Polimer)
 • Drone Pillerinin Geliştirilmesi
 • İHA Yakıtları
 • Drone ‘ların Uçuş sürelerinin Uzatılması
 • F-16’ların Soğutma Sistemlerinin Dizaynı
 • Aptasensör Hastalık Teşhis Kitleri
 • Biyomedikal Malzemeler (Graft)
 • Cihaz Tasarımı (QCM, SPR, Ellipsometer)
 • Metal tayinleri 
 • Elektrospin yöntemi ile lif ve nano lif üretimi
 • Katı faz sentezi (metal giderimi ve/veya zenginleştirilmesi amaçlı)
 • Elektrokimya,
 • İletken polimerler,
 • Nanoparçacıklar,
 • Elektrokimyasal sensörler,
 • Biyosensörler
 • Korozyon
 • Ağır metal/boya adsorpsiyonu/biyosorpsiyonu
 • Ağır metal akümülasyonu,
 • Tıp alanında kullanılmak üzere nanoparçacık hazırlanması ve uygulamaları

 

Kimya Mezunlarının Görevleri:

 • Belirli bir kimyasal maddeyi veya ürünü en ekonomik şekilde üretmek amacıyla kurulacak işletmenin projesini hazırlamak,
 • Kurulacak tesis için gerekli araç ve gereç tipini belirlemek ve tasarımını yapmak
 • Tesisleri kurulma aşamasında denetlemek ve kontrolünü sağlamak,
 • Verimli ve kaliteli bir ürün elde etmek için üretim aşamasında ürünün kalite kontrolünün yapılmasını sağlamak , bunun sıklığı hakkında karar vermek,
 • Üretim için reçeteler hazırlamak, maddelerin karışım ve bileşim oranlarını tespit etmek ve bunların kontrolünü sağlamak ,
 • Üretim sırasında kullanılan yöntemin verimliliğini sürekli takip etmek , geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 • Ürünün kalitesini artıracak araştırma ve geliştirmeler yapmaktır.

 

Kimya Mezunlarının Çalışma Alanları

 

 • Endüstriyel tesisler,
 • Laboratuarlar (ARGE, gıda,biyokimya lab vb),
 • Özel ve kamu proje büroları,
 • İthalat-ihracat büroları,
 • Petrokimya sektörü,
 • Petrol Rafinerileri ve yağlar
 • Otomotiv sektörü,
 • Gıda sektörü,
 • Çimento ve refrakter sektörü
 • Seramik sektörü,
 • İlaç ve kozmetik sektörü,
 • Tekstil sektörü,
 • Boya sektörü,
 • Cam sanayii,
 • Korozyondan korunma
 • Gübre sektörü,
 • Lastik ve kauçuk sektörü,
 • Savunma sanayii
 • Akreditasyon merkezleri
 • Öğretmen
 • İş Güvenliği Uzmanı
 • Tehlikeli Maddelerin Güvenlik Danışmanı
 • Patlayıcılardan korunma dokümanı hazırlama uzmanı
 • Yangın eğitmeni
 • Mesleki yeterlilik eğitmeni
 • Çevre danışmanlık firmaları
 • Atık yönetimi konuları (doğrulayıcı / baş doğrulayıcı)
 • Yemek fabrikaları
 • Geri dönüşüm firmaları
 • Tarım il müdürlükleri
 • İl sağlık müdürlükleri
 • Tarım ilaçları üretimi
 • Devlet su işleri
 • Polis
 • Asker
 • Teknoparklarda

 

 

BÖLÜMÜMÜZDE VERİLEN DERSLER

Ders Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Türü

AKTS

1.Yarıyıl Ders Planı

 

 

 

 

 

Genel Kimya I Grubu

Genel Kimya I

General Chemistry I

6

0

6

Zorunlu

9

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I

2

0

2

Zorunlu

2

Türk Dili I

2

0

2

Zorunlu

2

Genel Kimya Laboratuvarı I

0

3

1,5

Zorunlu

3

Genel Fizik I

4

0

4

Zorunlu

5

Genel Matematik I

4

0

4

Zorunlu

5

Yabancı Dil Seçmeli Ders Grubu I

İngilizce I

Almanca I

Fransızca I

Rusça I

2

0

2

Seçmeli

2

İş Sağlığı ve Güvenliği I

2

0

2

Zorunlu

2

TOPLAM

22

3

23,5

 

30

2.Yarıyıl Ders Planı

 

 

 

 

 

Genel Kimya II Grubu

Genel Kimya II

General Chemistry II

6

0

6

Zorunlu

9

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II

2

0

2

Zorunlu

2

Türk Dili II

2

0

2

Zorunlu

2

Genel Kimya Laboratuvarı II

0

3

1,5

Zorunlu

3

Genel Fizik II

4

0

4

Zorunlu

6

Genel Matematik II

4

0

4

Zorunlu

6

Yabancı Dil Seçmeli Ders Grubu II

İngilizce II

Almanca II

Fransızca II

Rusça II

2

0

2

Seçmeli

2

İş Sağlığı ve Güvenliği II

2

0

2

Zorunlu

2

Kariyer Planlama

1

0

0

Zorunlu

2

TOPLAM

23

3

23,5

 

32

3.Yarıyıl Ders Planı

 

 

 

 

 

Organik Kimya I Grubu

Organik Kimya I

Organic Chemistry I

4

0

4

Zorunlu

6

Analitik Kimya I

4

0

4

Zorunlu

6

Analitik Kimya Laboratuvarı I

0

4

2

Zorunlu

5

Organik Kimya Laboratuvarı I

0

4

2

Zorunlu

5

Kimyacılar İçin Matematik Grubu

Kimyacılar İçin Matematik

Mathematics for Chemists

3

0

3

Zorunlu

4

2. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu

Hetero Organik Birleşikler

Bor Bileşikleri

Kimya ve Yaşam I

Chemistry and Life I

Çevre Sorunları

Geçmişten Günümüze Kimya I

3

0

3

Seçmeli

4

TOPLAM

14

8

18

 

30

4.Yarıyıl Ders Planı

 

 

 

 

 

Organik Kimya II  Grubu

Organik Kimya II

Organic Chemistry II

4

0

4

Zorunlu

6

Analitik Kimya II

4

0

4

Zorunlu

6

Analitik Kimya Laboratuvarı II

0

4

2

Zorunlu

5

Organik Kimya Laboratuvari II

0

4

2

Zorunlu

5

2. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu

Polimerler

Boyarmaddeler

Kimyasal Hesaplamalar

Kimya ve Yaşam II

Chemistry and Life II

Yeşil Kimya

Geçmişten Günümüze Kimya II

3

0

3

Seçmeli

4

Mesleki İngilizce

4

0

4

Zorunlu

4

TOPLAM

15

8

19

 

30

5.Yarıyıl Ders Planı

 

 

 

 

 

Anorganik Kimya I Grubu

Anorganik Kimya I

Inorganic Chemistry I

4

0

4

Zorunlu

5

Fizikokimya I Grubu

Fizikokimya I

Physical Chemistry I

4

0

4

Zorunlu

5

Fizikokimya Laboratuvarı I

0

4

2

Zorunlu

5

Endüstriyel Kimya I

4

0

4

Zorunlu

5

Biyokimya

4

0

4

Zorunlu

5

Enstrumental Analiz I Grubu

Enstrümental Analiz I

Insturmental Analysis I

3

0

3

Zorunlu

5

TOPLAM

19

4

21

 

30

6.Yarıyıl Ders Planı

 

 

 

 

 

Fizikokimya II Grubu

Fizikokimya II

Physical Chemistry II

4

0

4

Zorunlu

5

Anorganik Kimya II Grubu

Anorganik Kimya II

Inorganic Chemistry II

4

0

4

Zorunlu

5

Fizikokimya Laboratuvarı II

0

4

2

Zorunlu

5

Endüstriyel Kimya II

4

0

4

Zorunlu

5

Enstrumental Analiz II Grubu

Enstrumental Analiz II

Instrumental Analysis II

4

0

4

Zorunlu

5

3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu I

Anorganik Kimya Teknolojileri I

Inorganic Chemistry Technologies I

Sentetik Organik Kirleticiler

Kimya Bilim Tarihi

Nanokimya

Element Analizinde Spektroskopi

Polimer Teknolojisine Giriş

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği

Laboratuvar Organizasyonu

Anorganik Kimyada Spektroskopik Yöntemler I

3

0

3

Seçmeli

5

TOPLAM

19

4

21

 

30

7.Yarıyıl Ders Planı

 

 

 

 

 

Anorganik Kimya Laboratuvarı

0

4

2

Zorunlu

5

Enstrumental Analiz Laboratuvarı

0

4

2

Zorunlu

5

Girişimcilik

3

0

3

Zorunlu

5

Laboratuvar Tekniği ve Güvenliği

3

0

3

Zorunlu

5

4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu I

Organik Reaksiyon Mekanizmaları

Kimyasal Kinetik

3

0

3

Seçmeli

5

4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu II

Anorganik Kimya Teknolojileri II

Inorganic Chemistry Technologies II

Kozmetik Kimyası

Kimya Bilim Tarihi II

Kimyagerliğin Esasları

Kimyasal Verilerin Değerlendirilmesi

Polimer Teknolojisi

Kimya Sanaayinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi

Anorganik Kimyada Spektroskopik Yöntemler II

3

0

3

Seçmeli

5

TOPLAM

19

4

21

 

30

8.Yarıyıl Ders Planı

 

 

 

 

 

İşletmede Mesleki Eğitim

5

35

22,5

Zorunlu

30

TOPLAM

5

35

22,5

 

30

 

 

- Staj Eğitimi: Bölümümüzde zorunlu staj eğitimi bulunmamaktadır. Ancak öğrencilerimiz 8. yarıyılında İşletmede Mesleki Eğitim Dersi kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi’ne göre eğitimlerini çeşitli iş yerlerinde geçirmektedir. İşletmede Mesleki Eğitimi alan öğrencilerimizin çoğunluğu mezun olduktan sonra eğitim gördükleri yerlerde çalışmaya başlamışlardır.

 

- Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar; Bölümümüz laboratuvar derslerinde DPÜ FEF Lab Yönergesi koşullarını uymak zorunludur.

 

- Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, material ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar; ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, material ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderleri alınmamaktadır.

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023, Salı