Aday Öğrenci Duyuruları

Aday Öğrenci Duyuruları

Bölümümüz ile ilgili bazı bilgileri sizler için bu sayfada topladık. Daha fazla bilgi için lütfen ana sayfamızda yer alan “Aday Öğrenci” sekmemizi ziyaret ediniz. 

Genel Bilgiler

Bölümümüze ilk öğrenci alımı 2019-2020 Akademik Yılında yapılmıştır. Programın eğitim dili İngilizce olup derslerin tamamı dönemliktir. Öğrenciler 1. yarıyıldan başlayarak haftada üç saat alacakları Almanca veya Fransızca ikinci yabancı dil derslerinden birini zorunlu seçmeli olarak seçer ve seçtikleri ikinci yabancı dil dersini diğer tüm yarıyıllarda devam ettirirler. Mezun olma durumundaki her öğrenci için toplam en az 240 AKTS alma zorunluluğu vardır. Öğretimin birinci ve ikinci yıllarında dersler daha çok öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye ve onları çeviriye donanımlı hale getirmeye yönelik olup, üçüncü ve dördüncü yıllarda çeviri ve çeviride uzmanlaşma ağırlıklı dersler işlenmektedir. Programdan mezun olabilmek için, öğrencilerin mevcut (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Bölümümüzde simultane çeviri laboratuvarı da bulunmaktadır.

Zorunlu Hazırlık Eğitimi

Bölümüzde eğitim dili İngilizce olduğundan öğrencilerin zorunlu hazırlık eğitimi alması (veya muaf olunabilecek koşulları sağlaması) gerekmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edebilirsiniz. 

YDYO SSS

MTB SSS

YDYO Aday Öğrenci

Staj Zorunluluğu 

Bölümümüzde staj eğitim modeline göre, 3. sınıfı bitiren öğrencilerin yaz döneminde bir sefere mahsus staj yapma zorunluluğu vardır. Staj, öğrencilerin transkriptlerinde yer alır. Öğrenci, altıncı yarıyılın sonunu takip eden yaz döneminde staj yapıp yedinci yarıyılın başında raporunu teslim eder. Stajlar il dışında yapılabilir. Öğrenciler stajlarını yapacakları şirket ve/veya kurumları önceden ayarlamakla sorumlu olsa da öğretim üyelerinin de bu konuda desteğini alabilirler.

Ayrıntılı staj rehber bilgi videosu için Zorunlu Staj Rehber Videosu nu izleyebilir veya bölüm sayfasındaki Staj sekmesini ziyaret edebilirsiniz.

Uygulamalı Dersler 

Bölümümüzde çeviri dersleri kuram ve uygulama dengesi sağlanarak işlenmektedir. Uygulamalı çeviri çalışmaları için MEMSOURCE, MEMOQ ve SDL TRADOS bilgisayar destekli çeviri araçları ile anlaşmamız bulunmaktadır.  Simultane (Andaş) çeviri laboratuvarımız da sözlü çeviri derslerinde kullanılmaktadır.

Ders Uygulamalarında Kullanılacak Malzeme ve Araç Gereç Giderleri

Ders uygulamalarında kullanılacak olan bilgisayar destekli araçlar bölümümüzde ücretsiz olarak öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Bunlar dışında kuramsal dersler için gerekli olan okumalar, diğer materyaller için gerekli olabilecek bazı dönemlik kitap alımı gibi giderler bulunabilir. Öğretim elemanlarının tercihine göre bu malzemeler online ortamda da sağlanabilir. 

Programın İçeriği 

Bölümümüzde uygulanmakta olan müfredat için tıklayınız.  

Programın Bulunduğu Yerleşke

Program, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Katta (Kütahya Merkez Kampüs, Tavşanlı Yolu 10. km'de) bulunmaktadır. 

Kısa Zamanlı Çalışma İmkanları

Öğrenciler için üniversitenin sunduğu kısa zamanlı çalışma imkânı bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Öğrenci Tanıtım Videoları

Bölümümüzün Düzenlediği Etkinlikler

Son Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, Çarşamba