Kimya

Kimya Bölüm Sayfasına Ulaşmak İçin tıklayınız.

 

Kimya Bölümü 1992 yılında kurulmuş olup I. öğretimde lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Lisans Programı 4 akademik yılda verilmekte olup Yüksek Lisans ve Doktora yapmayı amaçlayan aynı zamanda endüstride çalışmak isteyen öğrencilere iyi bir eğitim sağlamak için düzenlenmiştir. Lisans programından mezun olan öğrenciler "Kimyager" unvanını alırlar.

Kimya Bölümü beş anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar Analitik Kimya, Biyokimya, İnorganik Kimya, Organik Kimya ve Fizikokimyadır. Akademik elemanlarımız yukarıda belirtilen alanlarda araştırmalar yapmakta ve yapılan çalışmaların çoğu ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmaktadır. Bölüm aynı zamanda Dumlupınar Üniversitesinin diğer fakültelerine de servis dersleri vermektedir. Kimya Bölümü laboratuarlarında ICP-OES, UV-Visible Spektrometre, ve FTIR gibi gelişmiş cihazların yanı sıra temel laboratuar cihazlarından pH metre, otomatik titratör, ultra saf su cihazı gibi aletler bulunmaktadır.

Öğrencilerin bu bölüme başvurabilmeleri için lise diplomasına sahip olmaları ve merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Kimya Lisans programı öğrencilere temel kimya eğitimi vermek üzere planlanmıştır. İlk yıl farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için fizik, genel kimya, matematik ve bilgisayar dersleri verilmektedir.

Daha sonraki yıllarda verilen zorunlu dersler kuramsal bilgi yanında öğrencilerin mesleki kariyerlerinde gerekli olacak olan pratik bilgileri de vermek üzere laboratuar çalışmalarını da kapsamaktadır. Öğrencilere laboratuar deneyiminin yanında herhangi bir soruna analitik yaklaşımda bulunabilmek ve karmaşık bilgi ve verileri bilimsel açıdan değerlendirebilme yeteneklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Öğretim programında üçüncü ve dördüncü yıllarda yer alan seçmeli dersler öğrencilerin seçtikleri ve ilgilendikleri alanlarda bilgilerini artırmak üzere tasarlanmıştır. Kimyager unvanı alan mezunlar endüstrinin geniş sektörlerinde gereksinim duyulan birçok alanda çalışabilmekte ve genellikle de laboratuar esaslı işlerde istihdam edilmektedir. Kimyagerler aynı zamanda üniversite ve araştırma enstitülerindeki araştırma gruplarına da katılabilirler. Gerekli formasyonu aldıktan sonra eğitim-öğretim kurumları da istihdam açısından önemli bir diğer alandır.

Son Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024, Çarşamba