Biyokimya

Biyokimya; biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır ve canlılarla ile ilgili fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilim alanlarından, beslenme ve çevre olaylarına kadar birçok bilim dalı ile bağlantılıdır. Buradan hareketle hedefimiz; lisans ve lisansüstü eğitimimizle birçok bilimsel ve teknolojik alanda donanımlı, etkili ve verimli çalışma disiplini kazanmış ve girişimcilik yeteneğine sahip insan gücünü yetiştirmektir.

Biyokimyager olmak isteyenlerin; başta biyoloji ve kimya olmak üzere fen bilimlerine karşı ilgili ve istekli, bilimsel çalışmalara meraklı,  dikkatini yoğunlaştırabilen ve sabırlı, biyolojik ve kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan kimseler olmaları gerekir. Ayrıca temel bir yabancı dil bilgisi ve teknolojik yenilikleri takip etme özelliği başarıyı artırabilecek faktörlerdir.

Biyokimyagerler; ilaç, aşı ve özellikle biyopolimerlere dayalı protezler gibi tıbbi malzemeler üreten fabrikalar, boya, mürekkep, elyaf, plastik vb. kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik, deterjan ve fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi  tesisleri  gibi oldukça geniş bir yelpazede çalışma imkanları vardır. Üniversitelere bağlı  kurulan  biyoteknoloji araştırma ve uygulama merkezleri, genetik hastalıklar araştırma merkezlerinin  araştırma laboratuvarları ile tıbbi analizler gibi rutin işlemlerin yapıldığı laboratuvarlarda görev alabilirler. Ayrıca benzer hizmetler için Silahlı Kuvvetler bünyesindeki laboratuvarlarda, muvazzaf astsubay ve subay olarak istihdam edilebilirler. Çevrenin korunabilmesi konusuna bütün dünyada giderek artan ilgi nedeniyle, çevre ve hava kirliliğini önlemek veya azaltmak amacıyla kurulan endüstriyel tesislerde veya yerel yönetimlere ait arıtma tesislerinde çalışabilirler. Mezunlar yukarıdaki iş alanlarında; üretim sürecinde veya sürecin gerektirdiği rutin kalite-kontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanmasında görev üstlenebilirler. Bunların yanında projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında yönetici konumunda çalışabilirler. Beslenme, genetik ilaçların etkisi ve hastalıklardan ileri gelen kimyasal değişiklikler konusunda araştırma yapabilirler. Ayrıca insan, bitki ve hayvan hastalıklarından sorumlu küçük organizmalar üzerindeki araştırmalara, laboratuvar ortamında çeşitli biyokimyasal maddeler (protein, kan serumu proteini, amino asit, organik asit ve bileşikler gibi) elde etmek için yapılan çalışmalara, kimyasal ve biyolojik kaynaklı bütün kirleticilerin organizmalar üzerindeki zararlı etkilerini inceleyen çalışmalara, tekniğine uygun olarak hücre ve doku kültürü hazırlama çalışmalarına, temiz ve sağlıklı beslenme (besin kimyası ve teknolojisi, fermantasyon, gıda mikrobiyolojisi, gıda hijyeni) konularındaki  çalışmalara katılabilirler.

Biyokimyagerler,  çalışmalarını  genellikle laboratuvar ortamında  ya da kapalı ortamlarda yürütürler. Canlı hayatı ile ilgisinden dolayı biyokimya, benzer nitelikteki fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri ile sağlık, beslenme ve çevre konularında etkin bir dal haline getirdiğinden yukarıda sayılan uzmanlık alanlarıyla sıkı işbirliği halindedir. Bu nedenle biyokimyagerler; işin türüne göre kimyagerler, biyologlar, hekimler, eczacılar, laborantlar, gıda, ziraat ve çevre mühendisleri ile iletişim halindedirler ve bu meslek grupları ile iletişimi oranında mesleklerinde başarılı olurlar.

Bölümümüzde yeterli Öğretim Üyesi ve Laboratuvar imkanları ile öğrencilere iyi bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Bölümümüzün, öğrencilerine önemli bir ayrıcalık kazandırdığına inanıyorum.

Sağlık ve başarı dileklerimle…

Prof. Dr. Metin Bülbül- Bölüm Başkanı

Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2018, Perşembe