Arkeoloji

Arkeoloji; geçmiş dönemlerde yaşamış insanlardan kalan kültürel kalıntıların, teknik yöntemlerle açığa çıkarılması ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, o dönemlerde yaşamış olan insanların düşüncelerinin, inançlarının ve hatta teknolojilerinin anlaşılması ve öğrenilmesi konusunda bilgiler edinmemize olanak sağlayan bir bilim dalıdır. Bu teknik çalışmayı desteklemek için diğer bilim dallarından da yararlanır.

Dört yıllık lisans öğrenimi boyunca öğrencilere Anadolu arkeolojisi ağırlıklı olmak üzere tüm Ön Asya kültür bölgesi içinde yer almış olan uygarlıklar ve bunların ortaya koydukları kültür ve sanat eserleri, Paleolitik dönemden başlayarak Roma dönemi sonuna kadar olan süreç içinde öğretilecektir. Ayrıca verilecek olan teknik derslerle birlikte öğrencilerin teknik eleman olarak yetişmeleri de sağlanmaya çalışılacaktır. Bunun yanında Arkeoloji Bölümü’nün tüm anabilim dallarından alınan seçmeli dersler yardımıyla, öğrencilerin geniş kapsamlı ve çok yönlü bir arkeoloji eğitimi almaları sağlanacaktır.

Arkeoloji; geçmiş dönemlerde yaşamış insanlardan kalan kültürel kalıntıların, teknik yöntemlerle açığa çıkarılması ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, o dönemlerde yaşamış olan insanların düşüncelerinin, inançlarının ve hatta teknolojilerinin anlaşılması ve öğrenilmesi konusunda bilgiler edinmemize olanak sağlayan bir bilim dalıdır. Bu teknik çalışmayı desteklemek için diğer bilim dallarından da yararlanır.

Dört yıllık lisans öğrenimi boyunca öğrencilere Anadolu arkeolojisi ağırlıklı olmak üzere tüm Ön Asya kültür bölgesi içinde yer almış olan uygarlıklar ve bunların ortaya koydukları kültür ve sanat eserleri, Paleolitik dönemden başlayarak Roma dönemi sonuna kadar olan süreç içinde öğretilecektir. Ayrıca verilecek olan teknik derslerle birlikte öğrencilerin teknik eleman olarak yetişmeleri de sağlanmaya çalışılacaktır. Bunun yanında Arkeoloji Bölümü’nün tüm anabilim dallarından alınan seçmeli dersler yardımıyla, öğrencilerin geniş kapsamlı ve çok yönlü bir arkeoloji eğitimi almaları sağlanacaktır.

Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2006 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 2010 yılında vermiştir. Bölümün kuruluş amacı; teknik anlamda bilgilerle donanmış bir eğitim vermek ve uygulama kazılarıyla öğrencilerin birer teknik arkeolog olarak yetişmelerine yardımcı olmaktır. Üniversitemizde yetişen arkeologlar böylece yerli ve yabancı arkeolojik kazı ve araştırmalarda ekip elemanı olarak aranan niteliklere sahip olacaklar ayrıca, müzelerde de başarıyla görev yapabileceklerdir. Arkeoloji Bölümü'nde açılan tüm dersler  Türkçe'dir. Lisans öğrencileri Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) tarafından belirlenir. Arkeoloji programına her yıl yaklaşık 30 öğrenci alınması planlanmaktadır. Normal öğrenim süresi 4 yıldır. Öğrenciler mezun olabilmek için tüm zorunlu dersleri almak, sınıfı geçmek ve en düşük GPA (başarı ortalaması) derecesi olan 2.00 ye ulaşmak zorundadır.

Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Arkeoloji Bölümü'ne alınacak öğrenciler, mesleki konularda alacakları teorik ve teknik derslerin yanı sıra; kendilerini geliştirmek ve mesleki konularda süregelen değişim ve gelişmelerden haberdar olmak için Üniversitemiz ve Fakültemizde bulunan olanaklardan yararlanacaklardır. Fen-Edebiyat Fakültesi'nin bilgisayar laboratuvarından faydalanabileceklerdir. Tüm bilgisayarların internet bağlantısı vardır. Dumlupınar Üniversitesi'nin ana kütüphanesi tüm öğrencilere açıktır. Üniversitemiz kütüphanesinde arkeoloji ile ilgili yeterince kitap bulunmaktadır. Ayrıca periyodik dergiler ve bazı önemli yayınlar da kütüphaneye kazandırılmış ve kazandırılmaya devam etmektedir. Öğrenciler, Arkeoloji Bölümü'ne ait olmak üzere, Fen-Edebiyat Fakültesi'nde kurulan ve arkeoloji  laboratuvarı olarak kullanılan mekanda çalışmaktadır. Üniversitemiz desteğiyle yapılan kazı ve yüzey araştırmaları sırasında ortaya çıkarılan seramik ve küçük buluntuların değerlendirilmeleri, çizim, restorasyon,  konservasyon  ve  fotoğraf çalışmaları bu  laboratuvarda  gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, Üniversitemiz  tarafından desteklenen kazılar ve yüzey araştırmalarında görev alabilmektedir.

 

Amaç:

Paleolitik Dönemden Roma Dönemi sonuna kadar, Önasya kültür bölgesi içinde yer alan uygarlıkları ve bunların ortaya koyduğu kültür ve sanat eserlerini öğretmek, teknik anlamda bilgilerle donanmış bir eğitim vermek ve uygulama kazılarıyla öğrencilerin birer teknik arkeolog olarak yetişmesini sağlamak.

 

Hedef:

Teorik ve uygulama alanlarında, bölümümüzün ulusal ve uluslararası alanda tanırlılığını arttırtmak, eğitim ve araştırma kurumları ile olan ilişkileri geliştirmek ve arkeolojiye yardımcı bilim dalları (Biyoloji, kimya, jeoloji, jeofizik vb) ile ortak projeler yürütmek, bilime ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunacak kadroları yetiştirecek lisans eğitim vermek.

 

Program Yeterlikleri

 

1.    Kazı teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak,

2.    Arkeolojik eserleri tanımlama, sınıflandırma ve tarihleyebilme yetisine sahip olmak,

3.    Arkeolojik eserler ile ilgili yorum ve analiz yapabilmek,

4.    Arkeolojik eser ve kalıntıların teknik çizimini yapabilme yeteneğini kazanmak,

5.    Arkeolojik eser ve kalıntıların restorasyonunu yapabilme konusunda bilgi sahibi olmak,

6.    Arkeolojik eser ve kalıntıların konservasyonunu yapabilme konusunda bilgi sahibi olmak,

7.    Arkeoloji bilimi ili ilgili yayınları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde

     bir yabancı dil bilgisine sahip olmak,

8.    Fotoğraf çekme teknikleri öğrenmiş olmak ve uygulayabilmek,

9.    Bilgisayarlı çizim ve sunum programlarını kullanabilmek,

10.Arazi ve topografya bilgileri ile donanmış olmak,

11.Müzecilik uygulama bilgilerine sahip olmak,

12.Arkeolojik teknik makine ve teçhizatlarını kullanabilir olmak.

Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2014, Cuma