Kariyer Hazırlık Okulu Projeleri

                                                                                                 


KARİYER HAZIRLIK OKULU

Kariyer planlama meslek edinme sonrası olduğu şeklinde yanlış bir düşünce vardır. İş aramaya başlamadan önce öğrencilerin geleceklerini planlamaları için yapmaları gereken çok şey vardır. Süreci meslek seçimi öncesine kadar götürmek ise daha doğru olanıdır. Özellikle Üniversite eğitimi öncesi bu amaçla değerlendirilecek en kıymetli zaman dilimidir. Her öğrenci için kariyer planlama süreci kendi deneyim, ilgi, yetenek ve değerlerine göre farklıdır ve öncelikli olarak yapılması gereken bireyin kendisine uygun doğru mesleği seçmektir. İş hayatının başında doğru meslek seçimi yapamadığını söyleyen çok sayıda gencimizi görmek mümkündür ve doğru seçimde kendilerine yardımcı olunmadığı şikâyetlerini de sıkça duymaktayız. Bireylerin yanlış meslek seçimi, yanlış istihdam veya istihdam edilememek kadar büyük sorunlara yol açmaktadır.

Günümüzde etkin bir rehberlik gereğinin yanı sıra, gençlerde sürekli farkındalık oluşturan bir kariyer planlama yaklaşımına ve bireysel özelliklere dayalı mesleki yönlendirme sistemine ihtiyaç duyulmaktadır

SORUMLULUK

Günümüzde öğrencilerin meslek seçimini kolaylaştırmak ve kendi beceri ve ilgilerine göre meslek seçimlerini yapabilmelerini sağlamak böylece doğru istihdamın önünü açabilmek hedeflenmiştir. Kariyer hazırlık okulu; üniversite öncesi öğrencileri, aileleri ve ilgili özel kurum ve kuruluşları içeren bir bütünsel yaklaşım ile ortaklaşa kariyer geliştirmeyi iş ve iş gören sağlama projelerinin ve programlarının yürütülmesine destek vermeyi hedeflemektedir.

KAPSAM

Dumlupınar Üniversitesi aday-öğrencilerinin, yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile üniversite ve bölge koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyer planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlayarak orta öğrenim öğrencilerinin yetkinliklerini ve mesleki eğilimlerini tespit ederek, bireysel kariyer planlamalarına yön verecek ve gelecekteki mesleklerini doğru ve etkin olarak seçebilmelerine yardımcı olacak bir kariyer geliştirme sistemi kurmak, firma, kurum veya kuruluşların insan kaynakları yöneticileri veya temsilcileriyle üniversite içinde bir araya gelmeleri; kariyer hazırlık okulunda kariyer hedeflerinin belirlemesinde ve bu hedeflere ulaşmalarında atılacak adımlarda öğrencilere yardımcı olunacaktır.  Yapılacak çalışmalarda ortak paydaşlar ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri etkinliklerin planlaması ve düzenlemesi sağlanacaktır. Üniversite öncesi öğrencilerinin kişisel özelliklerine, becerilerine, öz değerlerine, eğilim ve beklentilerine uygun meslek seçimi yapabilmeleri için gerekli kariyer danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi sağlanacaktır.

Proje ilk etapta bölge sanayisinde iş görenlerin ortaöğretimdeki çocuklarına danışmanlık sağlama şeklinde uygulanacaktır. Projeye katılan işletmelerin organizasyonu ile Dumlupınar Üniversitesine getirilen öğrenci ve yakınlarına Fakültelerin tanıtımı yapılacak ve o fakültedeki bölümlerden biri tarafından örnek ders sunumu gerçekleştirilecektir. Daha sonra ilgili fakülte öğretim üyeleri ile ikili değerlendirmeler yapılacaktır. Programa katılan öğrencilerin ve yakınlarının Dumlupınar Üniversitesindeki tüm fakülteler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Gençlerin gelecekteki meslek seçimlerinde bu bilgilendirmelerin yardımcı olması planlanmaktadır.

FAYDA

Üniversitemiz ve mensuplarının saygınlığını ve tercih edilirliğini artırmak; öğrencilerin kendini tanıma ve bu doğrultuda kariyer planlarını yapma konusunda farkındalık kazanmaları; iş alanları, bölümleri, sorumlulukları, sektörün evrenselliği ve bu boyuttaki geleceği hakkında bilgi edinmeleri;  sektör bazında gereken yetkinlik, donanım ve kişilik özellikleri hakkında farkındalık kazanmaları; atölye çalışmaları ile yetkinliklerini geliştirmeleri; yakın gelecekte önem kazanacak meslekler hakkında fikir sahibi olmaları; kariyer planlama sürecinin aşamaları hakkında bilgi edinmeleri; mezuniyet öncesi profesyonel anlamda iletişim deneyimi yaşamaları, konularında kişisel yetkinlikler kazandırmaları ve iş hayatına güvenli ve bilinçli bir adım atmalarını sağlamaları konusunda fayda sağlanacaktır. Kariyer seçimlerini uygulamalarında, öz farkındalıklarını artırmada, yeni kariyer seçeneklerini keşfetmede, bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarında yardımcı olacaktır. 

 

                                                                                          

Son Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2019, Çarşamba