Zorunlu Staj Dersleri Hakkında

ZORUNLU STAJ DERSLERİ HAKKINDA

Covid-19 pandemisi nedeniyle 2019-2020 Bahar yarıyılında sınırlı kalmak kaydıyla,
Üniversitemiz Senatosunun 02.06.2020 tarih ve 21 sayılı toplantısında alınan 233 nolu
karara göre;

1. Üniversitemiz Lisans ve Önlisans programı öğrencilerinin yaz okulunda ders almaları
halinde mezun olabilecek durumda olanların, stajlarıyla birlikte uzaktan eğitim yoluyla yaz
okulunda alacağı ders/derslerle çakışma durumuna bakılmaksızın ders kaydı yapabilmesine
ve bu öğrencilerin derslerinin yanı sıra stajlarını da ödev, proje, uygulama projesi şeklinde
uzaktan eğitim yöntemleri ile yapabilmesine,

2. 1. maddede sayılan öğrencilerin staj günü sınırlamasına bakılmaksızın stajlarını
bitirebilmesine,
3. Lisans 2., 3. ve Önlisans 1. sınıf öğrencisi olup işletmelerde veya kurumlarda aktif
olarak uygulamalı staj yapacak olanların (bu öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla staj
yaptırılmayacaktır) yaz okulunda ders almaları halinde, stajlarıyla birlikle uzaktan eğitim
yoluyla yaz okulunda alacağı ders/derslerle çakışma durumuna bakılmaksızın ders kaydı
yapabilmesine, bu öğrencilerin yönergelerinde belirtilen süre kadar staj yapabilmelerine, Staj
yapabileceklerin karar aşamasında oluşan tereddütlü durumlarında ise, bölüm staj
komisyonlarının aldığı kararların uygulanmasına karar verilmiştir.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.

23 Haziran 2020, Salı / 73 defa okundu.