Akademik Kadro

Unvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Tel

e-posta

Prof.Dr.

Talip KARAKAYA

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

(Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD.Başkanı)

3455

talip.karakaya@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

Gökhan GÖKTÜRK

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

(Kurumlar Sosyolojisi ABD Başkan V.)

3504

gokhan.gokturk@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

Işılay GÖKTÜRK

Uygulamalı Sosyoloji

(Uygulamalı Sosyoloji ABD. Başkanı)

3452

isilay.gokturk@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

Esra IŞIK

Toplumsal Yapı ve Değişme

3559

esra.isik@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

Emine ÖZTÜRK

Toplumsal Yapı ve Değişme

3351

emine.ozturk@dpu.edu.tr

Arş.Gör.Dr.

Orçun GİRGİN

Uygulamalı Sosyoloji

3316

orcun.girgin@dpu.edu.tr

Arş.Gör.Dr.

Zeynep DEMİRCİ

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

3451

zeynep.demirci@dpu.edu.tr

Arş.Gör.

Feyzeddin AYTEPE

Kurumlar Sosyolojisi

3559

feyzeddin.aytepe@dpu.edu.tr

Arş.Gör.

Yusuf ŞAHİN

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

3316

yusuf.sahin@dpu.edu.tr

Arş.Gör.

Seda CAN

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

3462

seda.can@dpu.edu.tr

Arş.Gör.

Meltem Çelik DİRSEHAN

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

3462

meltem.celik@dpu.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, Pazartesi