Biyoloji

Biyoloji; canlı yaşamıyla ilişkili olan sağlık sektöründen tarım sektörüne kadar geniş bir alanı kapsayan genel doğa bilimidir. Biyologlar; klonlama, kök hücre teknolojisi, gen transferi, biyoteknoloji, nano biyolojisi, biyogüvenlik, çevre ve biyoçeşitliliğin korunması, vektörel hastalıklarla mücadele, biyogaz, biyodizel, biyorafineri, genom projesi, biyoinferrasyon, biyoturizm gibi birçok kritik, önemli ve hayati konularda çaba sarf etmişler, hayatı kolaylaştırıcı birçok mutlu sona ulaşmışlardır.

Üniversitelerin lisans eğitimi veren Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümünden mezun olan biyologlar; tüm canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini bilimsel yöntemlerle inceleyen; bu yöntemler sırasında elde ettikleri verileri sağlık, çevre, tarım, orman, gıda, endüstri, turizm, biyoteknoloji, kriminoloji, nano biyoteknolojisi, eğitim, doğal kaynak yöntemleri ve ekolojik planlama vb. alanlarda uygulayan, uygulatan, araştıran, inceleyen, analiz eden, üreten, kontrol eden, denetleyen ve gerektiğinde bu alanlarda rapor hazırlayan mesleki faaliyetlerde bulunurlar.

 

Biyoloji Bölümü 1993-1994 yılında eğitim ve öğretime I. ve II. öğretim olmak üzere açılmıştır, 2014-2015 öğretim yılı itibariyle toplam 127 lisans öğrencisi bulunmaktadır. Lisans programı yanında Yüksek Lisans ve Doktora programlarımız da mevcuttur. Bölümümüzün amacı; öğrencilerine biyoloji ile ilgili temel kavramları öğretmek, Türkiye’nin hayvan ve bitki varlığı ile doğal çevresini tanımasını sağlayıcı bilgiler vermek, onların araştırmacı yönlerinin gelişmesini sağlamak, laboratuarda çalışma, deney yapma ve proje hazırlama becerileri kazandırmak, çevre korumacı kişiliğe sahip çevreye duyarlı öğrenciler yetiştirmektir. Bununla beraber biyolojinin çeşitli alanlarında araştırmalar yaparak yeni bilgiler üretmek ve üretilen bilgileri dergilerde yayınlayarak veya konferanslarda ve sempozyumlarda sunarak bilgiyi yaymaktır. Bölümümüze öğrenci alımı ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav ile olmaktadır. Öğrencilerimizin Biyoloji programını tamamlaması için programda belirtilen lisans derslerini başarmaları gerekmektedir.

           

Bölümümüzde 3 Profesör, 5 Doçent, 5 Yardımcı Doçent ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 16 öğretim elemanı vardır.   

 

Bölümümüze ait 100 öğrenci kapasiteli 2 adet amfi, 50 öğrenci kapasiteli 4 adet sınıf ve 1 adet seminer salonu ile her biri 130 m2’lik alana sahip 70 öğrenci kapasiteli 2 adet öğrenci laboratuarı bulunmaktadır. Bununla beraber araştırma, hücre kültürü, mikrobiyoloji, entomoloji, biyokimya ve deney hayvanları üretim laboratuarları ile bitki büyütme odası, herbaryum, hayvan müzesi, akvaryum odası bulunmaktadır.

 

Bölümümüz dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar; Zooloji, Botanik, Genel Biyoloji ve Moleküler Biyolojidir. Bölümümüzdeki araştırma alanları; Bitki Stres Fizyolojisi, Allelopati, Bitki Anatomi ve Morfolojisi, Bitki Ekolojisi ve Sistematiği, Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Hücre Kültürü, Entomoloji, Mikrobiyoloji, Çevre Biyolojisi, Hayvan Ekoloji ve Davranışları, Parazitoloji, Hayvan Fizyolojisi ve Balık Ekolojisi konuları üzerinedir.

 

Bölümümüzü bitiren öğrencilere Biyoloji Lisans Diploması verilmektedir. İlk iki yıl programını başaran ve ayrılmak isteyen öğrencilere ise Ön Lisans diploması verilir. Lisans öğrenimini tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine devam etme imkânına sahiptir. Formasyon programını başarıyla tamamlamaları durumunda öğretmen olma imkânları vardır. Çalışma alanları arasında; eğitim kurumları ve hastane laboratuarları başta olmak üzere, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları, nükleer araştırma merkezleri, deniz bilimleri ve su ürünleri araştırma merkezleri, özel araştırma enstitüleri, adli tıp, tıp fakültesi hastanelerinin histoloji, embriyoloji, fizyoloji, tıbbi biyoloji ve tüp bebek laboratuarları, çevre, kültür, gıda, tarım ve hayvancılık, turizm, özel sağlık kuruluşları, kimya, ilaç, gıda, yem sektörleri ve benzer alanlar bulunmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2015, Pazartesi