Idusmac 2022

Bilimin evrensel bir boyutunun olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Evrensel boyuta sahip ve çalışma alanı da bir hayli geniş olan bir alanda bilgi alışverişi, çalışma alanlarındaki son gelişmelerin takibi büyük önem taşımaktadır. Özellikle temel bilimler olarak nitelendirilen Fizik, Kimya, Biyoloji, Biyokimya ve Matematik bilim dalları, araştırma ve geliştirmede üstlendikleri öncü görev ile uygulamalı ve mühendislik bilimlerinin yoluna ışık tutmaktadır. Bu denli önemli bilim dallarındaki son gelişmelerin değerlendirilmesi, takibi, ikili işbirliklerinin kurulması ve bilgi/teknoloji paylaşımı/transferi noktasında bilimsel kongrelerin önemi büyüktür.

 

Bu düşünceden yola çıkarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Fizik, Kimya, Biyoloji, Biyokimya ve Matematik Bölümlerinin bir arada organize olduğu, her bölümün kendi anabilim dallarındaki son gelişmelerle ilgili bilgi paylaşımı yapabileceği kısa adı IDUSMAC 2022 olan  “Uluslar arası Dumlupınar Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi 2022” / “International Dumlupınar Science and Mathematics Congress 2022” çevrim içi (online) bir kongre düzenlemeye karar vermiştir. Kongre tarihleri olarak 5-6-7 Eylül 2022 belirlenmiştir.

10 Haziran 2022, Cuma / 304 defa okundu.