Biyoloji

Biyoloji Bölümü 1993-1994 yılında lisans düzeyinde eğitim ve öğretime I. ve II. öğretim olmak üzere açılmıştır.

Bölümümüzün amacı; öğrencilerine biyoloji ile ilgili temel kavramları öğretmek, Türkiye’nin hayvan ve bitki varlığı ile doğal çevresini tanımasını sağlayıcı bilgiler vermek, onların araştırmacı yönlerinin gelişmesini sağlamak, laboratuarda çalışma, deney yapma ve proje hazırlama becerileri kazandırmak, çevre korumacı kişiliğe sahip çevreye duyarlı öğrenciler yetiştirmektir. Bununla beraber biyolojinin çeşitli alanlarında araştırmalar yaparak yeni bilgiler üretmek ve üretilen bilgileri dergilerde yayınlayarak veya konferanslar ve sempozyumlarda sunarak bilgiyi yaymaktır.

Bölümümüze öğrenci alımı ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav ile olmaktadır. Öğrencilerimizin Biyoloji programını tamamlaması için programda belirtilen lisans derslerini başarmaları gerekmektedir.

Bölümümüzde 7 Profesör, 2 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi ve 4 Doktor Araştırma Görevlisi  olmak üzere toplam 19 öğretim elemanı vardır.

Bölümümüze ait 100 öğrenci kapasiteli 2 adet amfi, 50 öğrenci kapasiteli 4 adet sınıf ve 1 adet seminer salonu ile her biri 130 m2’lik alana sahip 70 öğrenci kapasiteli 2 adet öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır. Bununla beraber araştırma, hücre kültürü, mikrobiyoloji, entomoloji, biyokimya ve deney hayvanları üretim laboratuvarları ile bitki büyütme odası, herbaryum, hayvan müzesi, akvaryum odası bulunmaktadır.

Bölümümüz dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar; Zooloji, Botanik, Genel Biyoloji ve Moleküler Biyolojidir.

Bölümümüzdeki araştırma alanları; Bitki Stres Fizyolojisi, Allelopati, Bitki Anatomi ve Morfolojisi, Bitki Ekolojisi ve Sistematiği, Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Hücre Kültürü, Entomoloji, Mikrobiyoloji, Çevre Biyolojisi, Hayvan Ekoloji ve Davranışları, Parazitoloji, Hayvan Fizyolojisi ve Balık Ekolojisi konuları üzerinedir.​

BÖLÜMÜMÜZDE VERİLEN DERSLER

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I

2+0

Zorunlu

2

Türk Dili I

2+0

Zorunlu

2

Genel Biyoloji I

4+2

Zorunlu

8

Sitoloji

2+2

Zorunlu

5

Biyologlar İçin Kimya

2+0

Zorunlu

4

Biyomatematik

2+0

Zorunlu

4

Mikro Teknik

2+0

Zorunlu

3

Yabancı Dil Seçmeli Ders Grubu I

2+0

Seçmeli

2

   

Toplam AKTS

30

Seçmeli Dersler

     

Ingilizce I

2+0

Seçmeli

2

Almanca I

2+0

Seçmeli

2

Fransızca I

2+0

Seçmeli

2

Rusça I

2+0

Seçmeli

2

2.Yarıyıl Ders Planı

     

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II

2+0

Zorunlu

2

Türk Dili II

2+0

Zorunlu

2

Genel Biyoloji II

4+2

Zorunlu

8

Biyoistatistik

3+0

Zorunlu

6

Çevre Biyolojisi

3+0

Zorunlu

4

Biyofizik

2+0

Zorunlu

2

Moleküler Biyolojiye Giriş

3+0

Zorunlu

4

Yabancı Dil Seçmeli Ders Grubu II

2+0

Seçmeli

2

   

Toplam AKTS

30

Seçmeli Dersler

     

Ingilizce II

2+0

Seçmeli

2

Almanca II

2+0

Seçmeli

2

Fransızca II

2+0

Seçmeli

2

Rusça II

2+0

Seçmeli

2

3.Yarıyıl Ders Planı

     

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Bitki Ekolojisi

3+0

Zorunlu

5

Omurgasiz Hayvanlar

3+2

Zorunlu

6

Mikrobiyoloji

3+2

Zorunlu

6

Moleküler Biyoloji

3+0

Zorunlu

5

Hayvan Anatomisi

2+2

Zorunlu

5

Bitki Embriyolojisi

2+0

Zorunlu

3

   

Toplam AKTS

30

4.Yarıyıl Ders Planı

     

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Histoloji

2+2

Zorunlu

5

Hayvan Embriyolojisi

2+0

Zorunlu

3

Omurgali Hayvanlar

3+2

Zorunlu

6

Hayvan Ekolojisi

3+0

Zorunlu

4

Bitki Anatomisi ve Morfolojisi

3+2

Zorunlu

6

Hayvan Fizyolojisi

3+2

Zorunlu

6

   

Toplam AKTS

30

5.Yarıyıl Ders Planı

     

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Bitki Fizyolojisi

3+2

Zorunlu

6

Genetik I

3+0

Zorunlu

5

Biyokimya I

3+0

Zorunlu

5

Hidrobiyoloji

2+2

Zorunlu

4

Tohumsuz Bitkiler

3+2

Zorunlu

6

3. Sınıf Güz Seçmeli Ders-I

2+0

Seçmeli

4

   

Toplam AKTS

30

Seçmeli Dersler

     

Besin Mikrobiyolojisi (Seç. Ders I)

2+0

Seçmeli

4

Bitki Toprak Iliskileri (Seç. Ders I)

2+0

Seçmeli

4

Endokrinoloji (Seç. Ders I)

2+0

Seçmeli

4

Mikoloji (Seç. Ders I)

2+0

Seçmeli

4

Sulak Alanlar (Seç.Ders. I)

2+0

Seçmeli

4

       

6.Yarıyıl Ders Planı

     

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Genetik II

3+0

Zorunlu

5

Biyokimya II

3+2

Zorunlu

7

Tohumlu Bitkiler

3+2

Zorunlu

6

3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders-II

2+0

Seçmeli

4

3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders-III

2+0

Seçmeli

4

3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders-IV

2+0

Seçmeli

4

   

Toplam AKTS

30

Seçmeli Dersler

     

Sistematigin Esaslari (Seç. Ders II)

2+0

Seçmeli

4

Parazitoloji (Seç. Ders II)

2+0

Seçmeli

4

Bitki Davranislari (Seç. Ders II)

2+0

Seçmeli

4

Bit. Gen. Tek.(Seç.Ders II)

2+0

Seçmeli

4

Mantar Yetistiriciligi (Seç. Ders III)

2+0

Seçmeli

4

Epidemiyoloji (Seç. Ders III)

2+0

Seçmeli

4

Moleküler Mikrobiyoloji(Seç.Ders III)

2+0

Seçmeli

4

Entomoloji (Seç. Ders III)

2+0

Seçmeli

4

Üreme Biyolojisi (Seç. Ders IV)

2+0

Seçmeli

4

Kanatli Hayvan Yetistiriciligi (Seç. Ders IV)

2+0

Seçmeli

4

Çiçekçilik ve Seracilik (Seç. Ders IV)

2+0

Seçmeli

4

Deney Hayvanlari (Seç. Ders IV)

2+0

Seçmeli

4

Su Kirliliği (Seç. Ders IV)

2+0

Seçmeli

4

Doğa Korumacılığı (Seç. Ders IV)

2+0

Seçmeli

4

7.Yarıyıl Ders Planı

     

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

4. Sınıf Güz Seçmeli Ders-XV

2+0

Seçmeli

4

4. Sınıf Güz Seçmeli Ders-XIII

2+0

Seçmeli

4

4. Sınıf Güz Seçmeli Ders-XI

2+0

Seçmeli

4

4. Sınıf Güz Seçmeli Ders-V

2+0

Seçmeli

4

4. Sınıf Güz Seçmeli Ders-VII

2+0

Seçmeli

4

4. Sınıf Güz Seçmeli Ders-IX

2+0

Seçmeli

4

4. Sınıf Güz Seçmeli Ders – XVII

3+0

Seçmeli

6

   

Toplam AKTS

30

Seçmeli Dersler

     

Adli Entomoloji (Seç. Ders XI)

2+0

Seçmeli

4

Paraziter Zoonozlar (Seç. Ders XI)

2+0

Seçmeli

4

Tatlısu Diatomeleri (Seç. Ders XI)

2+0

Seçmeli

4

Karşılaştırmalı Hayvan Anatomisi (Seç. Ders XI)

2+0

Seçmeli

4

Pratik Biyokimya (Seç. Ders V)

2+0

Seçmeli

4

Hayvan Üretim Teknikleri (Seç. Ders V)

2+0

Seçmeli

4

Immunoloji (Seç. Ders V)

2+0

Seçmeli

4

Moleküler Teknikler (Seç. Ders V)

2+0

Seçmeli

4

Bitkisel Biyolojik Savaş (Seçmeli V)

2+0

Seçmeli

4

Genetik Mühendisligi (Seç. Ders VII)

2+0

Seçmeli

4

Deniz Biyolojisi (Seç. Ders VII)

2+0

Seçmeli

4

Ekolojide Temel Teknikler (Seç. Ders VII)

2+0

Seçmeli

4

Bitki Biyoteknolojisi (Seç. Ders VII)

2+0

Seçmeli

4

Protozoloji (Seçmeli VII)

2+0

Seçmeli

4

Yönetim Organizasyon (Seç. Ders XV)

2+0

Seçmeli

4

Mesleki İngilizce I (Seç. Ders XV)

2+0

Seçmeli

4

Bakteriyofajlar (Seç. Ders XV)

2+0

Seçmeli

4

Biyolojide İzleme Metotları (Seçmeli - XV)

2+4

Seçmeli

4

Arthropoda (Seçmeli - XV)

2+4

Seçmeli

4

Bitki Hormonlari (Seç. Ders IX)

2+0

Seçmeli

4

Biyositler (Seç. Ders IX)

2+0

Seçmeli

4

Hayvan Davranislari (Seç. Ders IX)

2+0

Seçmeli

4

Biyoiklim (Seç. Ders IX)

2+0

Seçmeli

4

Bitki Besleme (Seç. Ders IX)

2+0

Seçmeli

4

Biyoteknoloji (Seç. Ders XIII)

2+0

Seçmeli

4

Karşılaştırmalı Hayvan Fizyolojisi (Seç. Ders XIII)

2+0

Seçmeli

4

Hayvan Besleme (Seç. Ders XIII)

2+0

Seçmeli

4

Zoocoğrafya (Seç. Ders XIII)

2+0

Seçmeli

4

Bitki Biyolojisinde Güncel Konular I (Seçmeli XVII)

3+0

Seçmeli

6

Fitoremediasyon (Seçmeli XVII)

3+0

Seçmeli

6

Zootekni I (Seçmeli XVII)

3+0

Seçmeli

6

Etnobotanik (Seçmeli XVII)

3+0

Seçmeli

6

Mikroorganizmaların Kullanım Alanları I (Seçmeli XVII)

3+0

Seçmeli

6

Hayvan Hukukuna Giriş (Seçmeli XVII)

3+0

Seçmeli

6

Allelopatiye Giriş I (Seçmeli XVII)

3+0

Seçmeli

6

Tıbbi Mikrobiyoloji I (Seçmeli XVII)

3+0

Seçmeli

6

Moleküler Parazitoloji I (Seçmeli XVII)

3+0

Seçmeli

6

İleri Entomoloji I (Seçmeli XVII)

3+0

Seçmeli

6

8.Yarıyıl Ders Planı

     

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders-XII

2+0

Seçmeli

4

4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders-VI

2+0

Seçmeli

4

4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders-VIII

2+0

Seçmeli

4

4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders-X

2+0

Seçmeli

4

4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders-XIV

2+0

Seçmeli

4

4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders-XVI

2+0

Seçmeli

4

4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders XVIII

3+0

Seçmeli

6

   

Toplam AKTS

30

Seçmeli Dersler

     

Evolüsyon (Seçmeli Ders XII)

2+0

Seçmeli

4

Biyofilm (Seçmeli Ders XII)

2+0

Seçmeli

4

Genetiği Değiştirilmiş Bitkiler (Seçmeli Ders XII)

2+0

Seçmeli

4

Bitki Doku Kültürleri (Seçmeli Ders XIV)

2+0

Seçmeli

4

Ekstrem Mikroorganizmalar (Seçmeli Ders XIV)

2+0

Seçmeli

4

Toprak Bilimi (Seçmeli Ders XIV)

2+0

Seçmeli

4

Ekonomik Botanik (Seç.Ders VI)

2+0

Seçmeli

4

Bitki Biyokimyasi (Seç. Ders VI)

2+0

Seçmeli

4

Endüstriyel Mikrobiyoloji (Seç. Ders VI)

2+0

Seçmeli

4

Akvaryum Balikçiligi (Seç. Ders VI)

2+0

Seçmeli

4

İnfeksiyöz Hastalıklarda Seroloji( Seç. Ders VI)

2+0

Seçmeli

4

Kültür Balıkçılığı (Seç. Ders VIII)

2+0

Seçmeli

4

Akarsu Ekolojisi

2+0

Seçmeli

4

Su Bitkileri (Seç. Ders VIII)

2+0

Seçmeli

4

Hücre Fizyolojisi (Seç. Ders VIII)

2+0

Seçmeli

4

Antibiyotikler (Seç. Ders VIII)

2+0

Seçmeli

4

Bitki Hastaliklari (Seç. Ders X)

2+0

Seçmeli

4

Viroloji (Seç. Ders X)

2+0

Seçmeli

4

Çevresel Etki Değerlendirme (Seç. Ders X)

2+0

Seçmeli

4

Tıbbi Helmintoloji (Seç.Ders X)

2+0

Seçmeli

4

Biyoinformatik (Seç.Ders X)

2+0

Seçmeli

4

Bitki Coğrafyası(Seç. Ders X)

2+0

Seçmeli

4

Limnoloji (Seç. Ders XVI)

2+0

Seçmeli

4

Mesleki İngilizce II (Seç. Ders XVI)

2+0

Seçmeli

4

Girişimcilik Kültürü (Seç. Ders XVI)

2+0

Seçmeli

4

Bilim Tarihi (Seç. Ders XVI)

2+0

Seçmeli

4

Bitki Biyolojisinde Güncel Konular II (Seçmeli XVIII)

3+0

Seçmeli

6

Yapay Sulak Alanlar (Seçmeli XVIII)

3+0

Seçmeli

6

Zootekni II (Seçmeli XVIII)

3+0

Seçmeli

6

Fitoterapi (Seçmeli XVIII)

3+0

Seçmeli

6

Mikroorganizmaların Kullanım alanları II (Seçmeli XVIII)

3+0

Seçmeli

6

Korunan Biyolojik Alanlar (Seçmeli XVIII)

3+0

Seçmeli

6

Allelopatiye Giriş II (Seçmeli XVIII)

3+0

Seçmeli

6

Tıbbi Mikrobiyoloji II (Seçmeli XVIII)

3+0

Seçmeli

6

Moleküler Parazitoloji II (Seçmeli XVIII)

3+0

Seçmeli

6

İleri Entomoloji II (Seçmeli XVIII)

3+0

Seçmeli

6

Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, Pazartesi