Akademik Kadro

Unvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

e-posta

Prof. Dr.

Talip KARAKAYA

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

(Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD.Başkanı)

talip.karakaya@dpu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Gökhan GÖKTÜRK

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

(Kurumlar Sosyolojisi ABD Başkan V.)

gokhan.gokturk@dpu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Işılay GÖKTÜRK

Uygulamalı Sosyoloji

(Uygulamalı Sosyoloji ABD. Başkanı)

isilay.gokturk@dpu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Esra IŞIK

Toplumsal Yapı ve Değişme

(Toplumsal Yapı ve Değişme ABD. Başkanı)

esra.isik@dpu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Emine ÖZTÜRK

Toplumsal Yapı ve Değişme

emine.ozturk@dpu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep HİÇDURMAZ Genel Sosyoloji ve Metodoloji

zeynep.demirci@dpu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Orçun GİRGİN

Uygulamalı Sosyoloji

orcun.girgin@dpu.edu.tr

Arş. Gör. Dr.

Ozan AYTEPE

Kurumlar Sosyolojisi

feyzeddin.aytepe@dpu.edu.tr

Arş. Gör.

Yusuf ŞAHİN

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

yusuf.sahin@dpu.edu.tr

Arş. Gör. Dr.

Seda CAN TOPKAN

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

seda.can@dpu.edu.tr

Arş. Gör.

Meltem Çelik DİRSEHAN

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

meltem.celik@dpu.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022, Çarşamba