Türk Dili ve Edebiyatı

Bölümün amacı Türk Dili ve Edebiyatı'nın tarihî dönemlerini ve çağdaş yönelimlerini öğretip; edebiyatı iyi bilen, dili güzel kullanan, şair ve yazarların eserlerini okuyan, gelişigüzel konuşmaktan ve çalakalem yazmaktan kaçınan, saha ile ilgili bütün yayınları, panelleri, toplantıları ve gelişmeleri takip eden öğrenciler yetiştirmektir. Türkiye ve Türkiye dışındaki Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile işbirliği içinde olan araştırmacıları bilim ve kültür hayatına kazandırmaktır.Lisans programının ilk iki yılının amacı, ilk Osmanlı edebî geleneğinin temel metinlerini, Osmanlı Türkçesi ve modern Türkçenin temel eğitimini vermektir.

Bu program, öğrencilerin Türk dili ve edebiyatı sahasının bütününü güvenilir ve etraflı olarak anlaması, aynı zamanda Batı?nın seçkin edebî örneklerini, modern dil bilim metotlarını ve edebî çözümlemelerini yakından bilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Öğrencilerden beklenen, aydın bir şekilde yetişmesi ve edebî duyarlılığını geliştirmek ve Türk edebiyatını karşılaştırmalı ve orijinal görüşlerle yorumlamasına ve değerlendirmesine imkân vermektir.

Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Bölümde öğrencilerin ders programlarının hazırlanmasında en etkin öğrenme metotları göz önüne alınarak program hazırlanmaktadır. Ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsünde bölüm mezunları Yüksek Lisans programı ile akademik kariyer yapma imkanlarına sahip olmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı veya özel okullarda öğretmenlik, Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT'nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler.

Öğrenciler üniversitenin Merkez Kütüphanesi ve Vâhîd Paşa İl Halk kütüphanesinden yararlanabilmektedirler.

Bölüm ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans programına da sahiptir.

Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2014, Perşembe