Akademik Kadro

Unvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

e-posta

Dr. Öğr. Üyesi Asiye DURSUN BUDAK

Gelişim Psikolojisi

(Gelişim Psikolojisi ABD Başkanı)

asiye.budak@dpu.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, Pazartesi