Akademik Kadro

Unvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

e-posta

Prof. Dr.

Erhan ATA

Geometri

(Geometri ABD. Başkanı)

erhan.ata@dpu.edu.tr

Prof. Dr.

Erdal ULUALAN

(Cebir ve Sayılar Teorisi ABD. Başkanı)

erdal.ulualan@dpu.edu.tr

Prof. Dr.

Ayşe Funda SAĞLAMER

Geometri

aysefunda.yaliniz@dpu.edu.tr

Prof. Dr.

Mine TURAN

Geometri

(Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi ABD. Başkan V.)

mine.turan@dpu.edu.tr

Prof. Dr.

Ali Serdar NAZLIPINAR

Uygulamalı Matematik

(Uygulamalı Matematik ABD Başkanı)

ali.serdar@dpu.edu.tr

Prof. Dr.

Ahmet BOZ

Uygulamalı Matematik

(Topoloji ABD Başkan V.)

ahmet.boz@dpu.edu.tr

Doç. Dr.

Nurten KILIÇ Geometri nurten.kilic@dpu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Özgün GÜRMEN ALANSAL

Cebir ve Sayılar Teorisi

ozgun.gurmen@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

İlkem TURHAN ÇETİNKAYA

Uygulamalı Matematik

ilkem.turhan@dpu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Koray YILMAZ

Matematiğin Temelleri ve  Lojik

(Matematiğin Temelleri ve Lojik ABD Başkanı)

koray.yilmaz@dpu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin OĞUZ   huseyin.oguz@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Murat SARIKAYA Cebir ve Sayılar Teorisi murat.sarıkaya@dpu.edu.tr
Arş. Gör. Kübra SERT Uygulamalı Matematik kubra.sert@dpu.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024, Salı