Webmaster

Araştırmacı Rıdvan Yakacı (Dekanlık)
ridvan.yakaci@dpu.edu.tr
0 (274) 443 3021
IP Ext. Number: 3021
Dr. Öğr. Üyesi Nüket Akanıl Bingül (Biyoloji)
nuket.abingol@dpu.edu.tr
0 (274) 443 3005
IP Ext. Number: 3005
Dr. Öğr. Üyesi Cansu Keskin (Matematik Bölümü)
cansu.keskin@dpu.edu.tr
0 (274) 443 3103
IP Ext. Number: 3103
Arş. Grv. Feyzeddin Aytepe (Sosyoloji Bölümü)
feyzeddin.aytepe@dpu.edu.tr
0 (274) 443 3291
IP Ext. Number: 3291
Dr. Öğr. Üyesi Arif Kolay (Tarih Bölümü)
arif.kolay@dpu.edu.tr
0 (274) 443 3193
IP Ext. Number: 3193
Arş. Grv. Dr. Hasan Altıntaş (Batı Dilleri ve Edebiyatı)
hasan.altintas@dpu.edu.tr
0 (274) 443 3260
IP Ext. Number: 3260
Arş. Grv. Dr. Halil İlkimen (Kimya Bölümü)
halil.ilkimen@dpu.edu.tr
0 (274) 443 3073
IP Ext. Number: 3073
Arş. Grv. Fatma Çağım Özcan (Arkeoloji)
fcagim.ozcan@dpu.edu.tr
0 (274) 443 3320
IP Ext. Number: 3320
Arş. Grv. Ekrem Tunca (Biyokimya)
ekrem.tunca@dpu.edu.tr
0 (274) 443 3352
IP Ext. Number: 3352
Last Update Date: 28 August 2018, Tuesday