Modern Toplumun İnşası: Kavramsal ve Tarihsel Bir Analiz

Modern Toplumun İnşası: Kavramsal ve Tarihsel Bir Analiz

DPÜ’de, Modern Toplumun İnşası Kavramsal ve Tarihsel Bir Analiz Konferansı

Fakültemiz Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen ve Arş. Gör. Dr. Orçun Girgin’in konuşmacı olarak katıldığı, Modern Toplumun İnşası: Kavramsal ve Tarihsel Bir Analiz konulu konferans çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Araştırma Görevlisi Dr. Orçun Girgin'in konuşmacı olarak katıldığı çevrim içi konferansa çok sayıda akademisyen ve idari personel katıldı.

Konferansta konuşan Dr. Orçun Girgin:

Günümüzde sosyal bilimlerde önemli tartışmalardan birisi, içinde yaşadığımız toplumsal dünyayı nasıl tanımlayacağımız konusuna yoğunlaşmaktadır. 1970’lerin sonundan itibaren yeni bir toplum biçimine geçişin gerçekleştiği iddiaları postmodern bir çağın başladığını ilan etmektedir. Öte yandan modernliğin henüz sona ermediği düşüncesi de varlığını devam ettirmektedir. Dolayısıyla yaşadığımız çağın nasıl tanımlanacağı konusunda sosyal bilimlerde bir fikir birliği yoktur. Bu bağlamda, yaşadığımız toplum biçiminin modern mi yoksa postmodern mi olduğuna yönelik tartışmalar da devam etmektedir. Bu sorunu çözebilmek ancak modern toplumun yeniden değerlendirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle, modern toplumun tarihsel bir süreçte nasıl inşa edildiğini ortaya koymak ve modern topluma ilişkin kavramsal bir analiz yapmak önem arz etmektedir, dedi.

Girgin, sözlerine şöyle devam etti: "Modern toplum, Avrupa’da Rönesans, Reform ve Aydınlanma süreçleri içinde tarih sahnesine çıkmaya başlamış, bilimsel devrimler, Fransız Devrimi ve Endüstri Devrimi ile de inşa edilmiştir. 15. ve 16. yüzyıllarda hümanist düşünce Rönesans’ın temeli olarak sonraki süreçlere yol göstermiştir. 16. yüzyıldaki Reform hareketleri de yeni bir değerler sisteminin inşasında rol oynamıştır. 18. yüzyılda Aydınlanma aklı toplumsal dönüşümlerin temeline yerleştirmiş ve ilerleme idealini hayata geçirmiştir. Modernliğin bu hazırlık aşamaları 17. yüzyılın bilimsel devrimleri, 1789 Fransız Devrimi ve 19. yüzyılda ivme kazanan Endüstri Devrimi ile modern toplumun inşasına temel oluşturmuştur. Bu üç devrimin etkileriyle modern toplum rasyonelleşme, demokratikleşme ve endüstrileşme süreçleri sonunda ortaya çıkmıştır. 20. yüzyılla birlikte modern toplum dünyanın diğer bölgelerinde de karşılık bularak insanlar arası organizasyonun temel biçimi haline gelmiştir. 

Konferans, personellerin Dr. Girgin'e teşekkür konuşmaları ile sona erdi.

Son Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021, Pazartesi