Batı Dilleri ve Edebiyatı

Dumlupınar Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Türkiye’deki önde gelen Avrupa içerikli yüksek öğretim kurumlarından biridir ve 10 yılı aşan tecrübesiyle önemli bir ulusal itibara sahiptir. Profesyonel ve akademik geri planındaki yenilikçi yaklaşımı, yetiştirdiği öğrenci ve öğretmenlerce somutlaşmış ve Türk eğitim sistemine bir referans noktası haline gelmiştir.

 Mezunları sadece İngilizce öğretmeni olan Türkiye'deki diğer birçok İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile karşılaştırıldığında, Dumlupınar Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programı geniş bir bakış açısı taşıyan bir İngiliz filolojisi programıdır ve gerek üniversite bünyesinde gerekse Türkiye'de onu önemli yapan da bu farklılıktır. Mezunlarımız özellikle ileri derecede İngilizce dil bilgisi, kültür ve edebiyat bilgileri ile donanmış elemana ihtiyaç duyulan turizm sektörü, Bakanlıklar, bankalar, TRT ve özel medya kuruluşları, çevirmenlik, reklam sektöründe metin yazarlığı ve yayınevlerinde editörlük gibi alanlarda geniş iş imkânlarına sahiptirler. Eğitim sertifikası alan mezunlarımız eğitim kurumlarında İngilizce öğretmenliği ve okutmanlık yapmaktadırlar. Bölümümüzden “İngiliz Filoluğu” unvanıyla mezun olan öğrencilerimiz hem bölümümüzde hem de diğer üniversitelerdeki yüksek lisans programlarına girerek akademik kariyer yapma imkânı da elde ederler.

Tamamında eğitim dili İngilizce olan Bölümümüz eğitim programı hem edebiyat hem de dilbilim alanları ile ilgili dersler barındırmaktadır. Edebiyatla ilgili ders grupları üç ana alana odaklanmaktadır: edebi tarih, edebi kuram ve edebiyat eleştirisi, dünya edebiyatı ve karşılaştırmalı edebiyat. İlk akademik bölüm Ortaçağ İngiliz Edebiyatından 20.yüzyıl İngiliz edebiyatı II’ ye kadar olan sekiz İngiliz Edebiyatı Tarihi dersinden ve iki Amerikan Edebiyatı dersinden oluşur. Tıpkı edebi eleştiri tarihinde ve modern yaklaşımlar, yöntembilim ve edebi kuram ve edebiyat eleştirisi okullarında olduğu gibi, edebiyatla ilgili derslerin ikinci grubu, öğrencilere edebi türler ve akımlar, kurgu, şiir ve drama çalışmalarını içeren teorik konuları tanıtmayı amaçlar. En güncel ve ulaşılabilir bibliyografyaya dayalı, en yeni kuramsal ve metodolojik araştırma perspektiflerinden temelini alan üçüncü yön, Batı Edebiyatı’nın, çağdaş Avrupa edebiyatının ve karşılaştırmalı edebiyatın tarihini de içeren eserleri kapsar.

Bölümümüz öğretim programı dilbilim alan dersleri dil tarihi, genel dilbilim ve çeviri kuramlarını içermekte ve önemli gelişmeleri çağdaş bir yaklaşımla ele almaktadır.

Bunun yanında öğrencilerimiz İngiliz ve Amerikan yaşamı ve medeniyeti, İngiliz kültürü, dünya mitolojisi, halk sanatı ve edebiyatı ve batı felsefesi hakkında bilgi ve görüşlere sahip olmaktadır. Bölümümüzde ayrıca şiir ve tiyatro etkinlikleri, konferanslar ve zaman zaman kültürel geziler düzenlenmektedir. Bölüm tarafından yürütülen konuşmalar ise  gerek Bölümümüz öğretim elemanları ve öğrencileri ile birlikte, üniversitemizin diğer bölümleri ve başka üniversitelerden gelen konuşmacıları buluşturmaktadır. Bunların dışında bölümümüz öğrencilerinin düzenlediği kültürel gezilerle öğrencilerimiz ülkemizin tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerini görme şansını yakalarken yeni arkadaşlıklar kurma ve sosyal çevrelerini genişletme olanağını yakalamaktadırlar.

Bölümümüzde halen bir yardımcı doçent doktor, üç öğretim görevlisi ve bir araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca ÖYP kapsamında üç araştırma görevlimiz Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde doktora çalışması yapmak için görevlendirilmiştir. Bölümümüz bilgisayar ve internet etkinlikleri, ulusal ve uluslararası konferanslar ve seminerler, bilimsel araştırma merkezlerinin kurulması, önde gelen yabancı üniversitelerle birlikte çalışma programlarının gerçekleştirilmesi ve Türkiye’deki yüksek öğretim sisteminin geliştirilmesi ve düzenlenmesi için bir dizi temel önlemlerin öncüsü olmayı tasarlamaktadırlar.

Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2014, Perşembe