Ana Bilim Dalı

Zooloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Ünvanı

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr.

Hayri DAYIOĞLU    

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr.

Kazim UYSAL

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet Selçuk ÖZEN

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Yakup ŞENYÜZ

Üye

Botanik Anabilim Dalı Başkanlığı

Ünvanı

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr.

Hülya ÖLÇER FOOTITT

Anabilim Dalı Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Nüket AKANIL BİNGÖL Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Süleyman TOPAL

Üye

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Ünvanı

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr. Anıl İÇA Anabilim Dalı Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi

Burcu ÇETİN

Üye

Arş. Gör. Dr.

Ayhan YILMAZ

Üye

Arş. Gör.

Emrah OKUR

Üye

Genel Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Ünvanı

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr.

Tuba İÇA

Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr.

Ferdağ ÇOLAK

Üye

Doç.Dr.

Cüneyt Nadir SOLAK

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Betül AKIN Üye
Son Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2018, Pazartesi