Akademik Kadro

Unvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Tel

IP Tel 

e-posta

Prof.Dr.

Hayri DAYIOĞLU

Zooloji

(Zooloji ABD Başkanı)

3154

3160

hayri.dayioglu@dpu.edu.tr

Prof.Dr.

Hülya Ölçer FOOTITT

Botanik

(Botanik ABD Başkanı)

3158

3271

3165

hülya.footitt@dpu.edu.tr

Prof.Dr.

Anıl İÇA

Moleküler Biyoloji

(Moleküler Biyoloji

ABD Başkanı)

3157

2041

3000

anil.ica@dpu.edu.tr

Prof.Dr.

Kâzım UYSAL

Zooloji

3153

3167

kazim.uysal@dpu.edu.tr

Prof.Dr.

Tuba İÇA

Genel Biyoloji

(Genel Biyoloji ABD Başkanı)

3025

3260

3263

3168

tuba.ica@dpu.edu.tr

Prof.Dr.

Ferdağ ÇOLAK

Genel Biyoloji

3152

3169

ferdag.colak@dpu.edu.tr

Doç.Dr.

Cüneyt Nadir SOLAK

Genel Biyoloji

3165

3277

3170

cuneytnadir.solak@dpu.edu.tr

Doç.Dr. Yakup ŞENYÜZ Zooloji

3360

3252

3171 yakup.senyuz@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

Nüket Akanıl BİNGÖL

Botanik

3012

3288

3005

nuket.abingol@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet Selçuk ÖZEN

Zooloji

3359

3174

aselcuk.ozen@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

Süleyman Topal

Botanik

3163

3172

suleyman.topal@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

Burcu ÇETİN

Moleküler Biyoloji

3164

3270

3175

burcu.cetin@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

Betül AKIN

Botanik

3160

3267

3163

betul.akin@dpu.edu.tr

Arş.Gör.Dr.

Ayhan YILMAZ

Moleküler Biyoloji

3170

3177

ayhan.yilmaz@dpu.edu.tr

Arş.Gör.Dr.

Ali Adem BAHAR

Moleküler Biyoloji

3173

3179

ali.bahar@dpu.edu.tr

Arş.Gör.Dr.

Ece Gökçe Çakır DİNDAR

Botanik

3159

3180

ecegokce.cakir@dpu.edu.tr

Arş.Gör.Dr.

Nilgün POYRAZ

Moleküler Biyoloji

3167

3181

nilgun.kavak@dpu.edu.tr

Arş.Gör.

Emrah OKUR

Moleküler Biyoloji

3026

3161

3178

emrah.okur@dpu.edu.tr

Arş.Gör.

Gözde KARABULUT Zooloji 3159 3182 gozde.karabulut@dpu.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2019, Pazartesi