Misyon

Fen-Edebiyat Fakültesi, eleştirel bakış açısına ve açık zihinlere sahip bireyler yetiştirmek ve öğrencilerin bilginin temel alanlarında entelektüel ve bilimsel eğitimini sağlamaktır.

Atatürk'ün "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir, Fendir"; ilim ve sözünden yola çıkan fakültemiz, bu doğrultuda bilimi kendine rehber edinmiş, araştırmacı, nitelikli, kendine güvenen ve çağdaş bilgilerle donanımlı bireyler yetiştirmeyi; kendi kültürel değerlerimizi aklın, bilimin yol göstericiliğinde ortaya çıkarmayı, korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaç edinmiştir. Aynı zamanda öğrencilerine başarılı birer meslek sahibi olmaları için eğitimin yanında sosyal,kültürel ve sportif imkanları ile eğitim motivasyonunu artırmayı hedeflemektedir.


Öğrencilerin analitik düşünce sistematiği içinde , çağdaş dünyayı algılayıp bunu yaşamında gösteren entelektüel ve pratik becerilere, kapsayıcı bir bilgi tabanına sahip olmaları, alanlarında uzmanlık ve eleştirel düşünebilme yetisi kazanmaları hedeflenmektedir

Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2014, Perşembe