Misyon

Fen-Edebiyat Fakültesi eleştirel bakış açısına ve açık zihinlere sahip bireyler yetiştirmeyi ve öğrencilerin bilginin temel alanlarında entelektüel ve bilimsel eğitim almalarını amaçlamaktadır.

Atatürk'ün ‘Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir, Fendir’ sözünden yola çıkan fakültemiz, bu doğrultuda bilimi kendine rehber edinmiş, araştırmacı, nitelikli, kendine güvenen ve çağdaş bilgilerle donanımlı bireyler yetiştirmeyi; öz kültürel değerlerimizi aklın, bilimin yol göstericiliğinde ortaya çıkarmayı, korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaç edinmiştir. Aynı zamanda öğrencilerine başarılı birer meslek sahibi olmaları için eğitimin yanında sosyal, kültürel ve sportif imkanlar sunarak eğitim motivasyonunu artırmayı hedeflemektedir.

Öğrencilerin analitik düşünce sistematiği içinde, çağdaş dünyayı algılayıp bunu yaşamlarına uyarlamaları; entelektüel ve pratik becerilere, kapsayıcı bir bilgi tabanına sahip olmaları; alanlarında uzmanlık ve eleştirel düşünebilme yetisi kazanmaları hedeflenmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2018, Çarşamba