Akademik Kadro

Unvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

e-posta

Doç.Dr.

Ayhan KAHRAMAN

İngiliz Dili ve Edebiyatı

(İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD.Başkanı)

ayhan.kahraman@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

Ansı Sev ATEŞ

İngiliz Dili ve Edebiyatı

ansi.sev@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

Pelin Kut BELENLİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı

pelin.belenli@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

Ali BELENLİ ngiliz Dili ve Edebiyatı ali.belenli@dpu.edu.tr

Öğr.Gör.

Fatih AKDENİZ

İngiliz Dili ve Edebiyatı

fatih.akdeniz@dpu.edu.tr

Öğr.Gör.

Mehmet Can YILMAZ

İngiliz Dili ve Edebiyatı

mcan.yilmaz@dpu.edu.tr

Arş.Gör.

Hasan ALTINTAŞ

İngiliz Dili ve Edebiyatı

hasan.altintas@dpu.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, Cuma