Akademik Kadro

Unvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Tel

IP Tel

e-posta

Prof.Dr.

Erdal ULUALAN

Cebir ve Sayılar Teorisi

(Cebir ve Sayılar Teorisi ABD. Başkanı)

3056

3106

erdal.ulualan@dpu.edu.tr

Prof.Dr.

Erhan ATA

Geometri

(Geometri ABD. Başkanı)

3059

3105

erhan.ata@dpu.edu.tr

Prof.Dr.

İsmail EKİNCİOĞLU

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

(Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi ABD. Başkanı)

3055

3100

ismail.ekincioglu@dpu.edu.tr

Prof.Dr.

Ayşe Funda SAĞLAMER

Geometri

3062

3108

aysefunda.yaliniz@dpu.edu.tr

Prof.Dr.

Vagıf GULIYEV Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi   3216 vagif.guliyev@dpu.edu.tr

Prof.Dr.

Mine TURAN

Geometri

3061

3107

mine.turan@dpu.edu.tr

Doç.Dr.

Ahmet BOZ

Uygulamalı Matematik

(Uygulamalı Matematik ABD Başkanı)

3053

3102

ahmet.boz@dpu.edu.tr

Doç.Dr.

Ali Serdar NAZLIPINAR

Uygulamalı Matematik

(Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Lojik ABD Başkan V.)

3065

3109

ali.serdar@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

Özgün Gürmen ALANSAL

Cebir ve Sayılar Teorisi

(Topoloji ABD Başkan V.)

3064

3111

ozgun.gurman@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

İlkem Turhan ÇETİNKAYA

Uygulamalı Matematik

3067

3112

ilkem.turhan@dpu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi

Cansu KESKİN

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

3060

3103

cansu.keskin@dpu.edu.tr

Arş.Gör.Dr.

Koray YILMAZ

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

3066

3114

koray.yilmaz@dpu.edu.tr

Arş.Gör.

Nurten KILIÇ

Geometri

3057

3115

nurten.kilic@dpu.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2019, Pazartesi